Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 w sali Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (sala 215, I piętro) przy ul. Wołoskiej 141.

Oferty stażu w ośrodku naukowo-badawczym CERN

Europejska organizacja badań jądrowych (CERN) pod Genewą właśnie otwiera nabór do programów stażowych dla studentów i absolwentów fizyki, a także kierunków technicznych i informatycznych. Jest to niepowtarzalna okazja do podjęcia pracy w międzynarodowym zespole przy największym na świecie akceleratorze cząstek - Wielkim Zderzaczu Hadronów.

Spotkanie absolwentów rocznika 2009

Zapoczątkowane w 2018 roku spotkania z absolwentami, którzy ukończyli studia 10 lat wcześniej, stają się tradycją Wydziału Inżynierii Materiałowej. 22 listopada 2019 roku, w budynku Wydziału, miało miejsce spotkanie z absolwentami rocznika 2009. Z zaproszonych 55 osób w spotkaniu wzięło udział 25 absolwentów (45% rocznika!). Byli także obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele Biura Karier PW oraz władze dziekańskie i pracownicy Wydziału.

Laureaci Złotej Kredy 2019

zdjęcie z Gali Złotej Kredy

Studenci Politechniki Warszawskiej po raz jedenasty wyróżnili najlepszych i najbardziej przyjaznych nauczycieli akademickich. Laureatami XI edycji plebiscytu Złotej Kredy za rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Inżynierii Materiałowej zostali dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW i dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW.

Bartłomiej Wysocki wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców. Jednym z 211 laureatów jest dr inż. Bartłomiej Wysocki z naszego wydziału.

Wydarzenia Biura Karier

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w listopadowych wydarzeniach.

Studia II stopnia na specjalności Biomaterials

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone studiom II stopnia prowadzonym w języku angielskim na specjalności Biomaterials.

Klatki na cząsteczki

W tym miesiącu zajmiemy się tematem trochę innym niż dotychczas. Mowa będzie o minerałach zwanych zeolitami, znajdujących zastosowanie głównie w przemyśle chemicznym. Do grupy tej zalicza się obecnie ponad 200 rodzajów krzemianów. Posiadają one budowę krystaliczną, zbudowaną z połączonych tetraedrów, zazwyczaj AlO4 oraz SiO4. Około 40 typów zeolitów jest pochodzenia naturalnego, pozostałe zaś zostały zsyntezowane w laboratoriach, co umożliwiło dopasowanie ich właściwości do zastosowań.

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Złożone stopy metaliczne Al-Cr-Fe jako nowe uniwersalne powłoki - struktura i właściwości".

Prezentacja mikroskopu Keyence

8 listopada o godzinie 9.30 odbyła się prezentacja laserowego mikroskopu konfokalnego Keyence serii VK-X1000. Pokaz odbył się w sali 215 w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141. W trakcie wydarzenia była możliwość zbadania własnych próbek.

Pracownicy WIM wyróżnieni przez JM Rektora PW

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił laureatów Nagród Naukowych Indywidualnych, Nagród Naukowych Zespołowych i Nagród Organizacyjnych.

Wyróżnienie wydawnictwa Elsevier dla dr. hab. inż. Dariusza Oleszaka

Dr hab. inż. Dariusz Oleszak nagrodzony przez wydawnictwo Elsevier za zrecenzowanie pięćdziesięciu artykułów w czasopiśmie Advanced Powder Technology.

Obrona mgr inż. Marty Orłowskiej

22 listopada 2019 roku odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wytwarzanie i łączenie aluminium o strukturze ultradrobnoziarnistej”. 

Konkurs na film promujący inżynierię materiałową

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłasza „Konkurs na film promujący inżynierię materiałową”.

Dr inż. Romuald Dobosz wpisany na listę rzeczników patentowych UPRP

Pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr inż. Romuald Dobosz, po ukończeniu aplikacji rzeczniowskiej prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, został wpisany na listę rzeczników patentowych (decyzja z dnia 16.10.2019).

Konkurs Wiedzy o Materiałach 2019/2020

Rozpoczynamy kolejną edycję Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich. Jego laureaci mogą zostać studentami Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej bez postępowania rekrutacyjnego.

Wycieczka dydaktyczna studentów IV roku

zdjęcie

W dniach 17-18 października 2019 odbyła się wycieczka dydaktyczna studentów IV roku WIM. Głównym celem wyjazdu było poznanie typowych technologii materiałowych realizowanych w warunkach przemysłowych zwłaszcza różnych metod odlewania i obróbki mechanicznej.

Technologia, która ochroni przed oblodzeniem powierzchni

Turbiny wiatrowe

Problem jest poważny. Osadzający i nawarstwiający się lód może być śmiertelnie niebezpieczny, i to w wielu dziedzinach naszego życia. Ryzyko jeszcze wzrasta, gdy oblodzenie pojawia się na powierzchniach aerodynamicznych poruszających się z dużą prędkością samolotów czy turbin wiatrowych albo na pełniących ważną rolę elementach instalacji elektrycznych. Dr inż. Rafał Kozera z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ma pomysł, jak rozwiązać kłopot.

Obrona mgr. inż. Karola Szlązaka

22 listopada 2019 roku odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zaawansowane techniki mikrotomografii komputerowej w badaniach biodegradowalnych rusztowań kostnych". 

12 nowych defibrylatorów na Politechnice Warszawskiej

Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów, zakupionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom.

Świetlna rewolucja

Światło, ale nie takie naturalne, promienie słoneczne są passe. Smartfony, telewizory, energooszczędne oświetlenie czy laserowe reflektory w autach, to jest teraz trendy. Każdy z nas codziennie wpatruje się w sztuczne światło na pewno częściej niż w słońce. Dostarcza nam ono rozrywki, oświetla mieszkania w nocy i pomaga w omijaniu samochodem wszystkiego co stoi (lub się zatacza) na drodze po nocy.

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska członkiem Rady Doskonałości Naukowej

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska została wybrana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Doskonałości Naukowej.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 21-30 września 2019 według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Student musi wybrać dzień i godzinę zajęć zgodnie z planem  swojego Wydziału.

Politechniczny plan zajęć i planner na rok akademicki 2019/2020

Już jest nowy plan zajęć i planner r.a. 2019/2020.

Stal skrojona na potrzeby przemysłu

Nad opracowaniem stali nanokrystalicznej nowej generacji pracuje zespół z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem mgr. inż. Krzysztofa Wasiaka. Opracowanie takiej stali ma duże szanse na wdrożenie przede wszystkim do produkcji narzędzi, ale również odpowiedzialnych części maszyn i wyrobów narażonych na zużycie eksploatacyjne.