Aktualności

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 21-30 września 2019 według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Student musi wybrać dzień i godzinę zajęć zgodnie z planem  swojego Wydziału.

Rekrutacja do kolejnej sesji Programu ATHENS

Od 1 września do 1 października trwa rekrutacja studentów do najbliższej sesji programu, która odbędzie się w dniach 16-24 listopada 2019 roku.

Politechniczny plan zajęć i planner na rok akademicki 2019/2020

Już jest nowy plan zajęć i planner r.a. 2019/2020.

Stal skrojona na potrzeby przemysłu

Nad opracowaniem stali nanokrystalicznej nowej generacji pracuje zespół z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem mgr. inż. Krzysztofa Wasiaka. Opracowanie takiej stali ma duże szanse na wdrożenie przede wszystkim do produkcji narzędzi, ale również odpowiedzialnych części maszyn i wyrobów narażonych na zużycie eksploatacyjne.

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach subwencji w 2019

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono listę rankingową do stypendium finansowanego z subwencji dla doktorantów WIM PW.

IV Rodzinny Piknik Naukowy w Otwocku

Wydział Inżynierii Materiałowej PW już po raz czwarty wziął udział w Rodzinnym Pikniku Naukowym w Otwocku. Jest to wynik umowy podpisanej przez Wydział ze Starostwem powiatu otwockiego. Impreza odbyła się 7 września w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do szkoły doktorskiej

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do szkoły doktorskiej nr 1 (dyscyplina: inżynieria materiałowa) odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku, od godz. 9.30, w sali Rady Wydziału (s. 215).

WIM PW kształci najlepiej w Polsce na kierunku inżynieria materiałowa

Dziekan Wydziału (drugi od prawej) odbiera dyplom podczas gali ogłoszenia wyników Rankingu /fot. BPI/

Najlepszym wydziałem w Polsce, który prowadzi kierunek inżynieria materiałowa jest po raz kolejny Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, wg Rankingu Studiów Inżynierskich miesięcznika Perspektywy 2019.

Dr inż. Tomasz Brynk laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Dr inż. Tomasz Brynk został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości  za realizację projektu „Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem korelacji obrazów 3D”.

Informacja dla studentów I roku 2019/2020

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Materiałowej odbędzie się w dniu 01 października 2019 roku o godz. 14:00 w Auli Wydziału.

Oferta badawcza WIM PW

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką "Oferta badawcza" na naszej stronie internetowej, na której w dziale "Wytwarzanie i obróbka materiałów" pojawiły się nowe informacje dot. inżynierii powierzchni i kompozytów.

Trwa rekrutacja do Szkół Doktorskich PW

Do 25 sierpnia 2019 roku kandydaci mają czas, aby zarejestrować się w systemie www.rekrutacja.pw.edu.pl. Następnie do 28 sierpnia należy złożyć wymagane dokumenty i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

MXenes, czyli nowa rodzina materiałów 2D w Politechnice Warszawskiej

Fazy MXenes stanowią młodą i dopiero wstępnie zbadaną grupę nanomateriałów o strukturze 2D kryształu, posiadających właściwości pośrednie między metalami a materiałami ceramicznymi. Od momentu pojawienia się MXenes, w Politechnice Warszawskiej realizowane są prace badawcze.

Konkurs na granty dziekańskie dla młodych doktorów i stypendia dla doktorantów

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ogłasza Konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2019 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie grantów dziekańskich (indywidualny lub zespołowy) dla młodych naukowców oraz stypendiów dla doktorantów.

XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

W dniach 12-15 maja 2019 roku w Jachrance nad Jeziorem Zegrzyńskim k. Warszawy odbyło się XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Tegoroczna edycja wydarzenia była współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Politechnice Łódzkiej

Katedra Inżynierii Molekularnej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechniki Łódzkiej ogłosiła konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej. Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1.

Monitoring Karier Zawodowych PW

Biuro Karier PW zaprasza do zadeklarowania chęci wzięcia udział w badaniu Monitoring Karier Zawodowych PW, a tym samym do podzielenia się opinią na temat doświadczeń zebranych w trakcie studiów na Politechnice.

Rekrutacja na kurs j. angielskiego w semestrze zimowym 2019/2020

Studium Języków Obcych PW organizuje kurs języka angielskiego dla studentów, przygotowujące do egzaminów CAE i IELTS.

Ostatnie pożegnanie prof. Dariusza Oleszaka podczas uroczystości pogrzebowych dr. inż. Jerzego Latucha

Tekst pożegnania wygłoszony przez prof. Dariusza Oleszaka podczas uroczystości pogrzebowych.

Pogrzeb dr. inż. Jerzego Latucha

Z ogromnym żalem informujemy, że 1 lipca 2019 roku zmarł dr inz. Jerzy Latuch.

Coś z niczego, czyli opakowania z produktów ubocznych

fot. Justyna Grochowska

Od dłuższego czasu w mediach głośno jest na temat nadciągającej katastrofy klimatycznej, a także pogłębiającego się zanieczyszczenia środowiska. Choć nikt jeszcze nie znalazł panaceum na wszystkie problemy naszej planety, jedno jest pewne: w tych warunkach nic z tego, co zabieramy przyrodzie, nie powinno się zmarnować. Z tą myślą naukowcy z Ryskiego Uniwersytetu Technicznego opracowali materiał, do produkcji którego wykorzystane zostały odpady z przemysłu drzewnego.

IV edycja Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego. Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.

Szkoła doktorska

Informacja nt. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akademickim 2019/2020.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Anonsowana jest możliwość ubiegania się o stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest już od września 2019 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni.