Nowa koncepcja materiałów polimerowych przeznaczonych do wytwarzania protez kończyn - rozmowa z prof. Joanną Ryszkowską

plakat podcastu

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. dr hab. inż. Joanną Ryszkowską na temat materiałów polimerowych przeznaczonych do wytwarzania elementów protez kończyn, z zastosowaniem wybranych technik druku 3D. 

Proces wytwarzania protez kończyn wymaga, aby wiele z ich elementów zostało dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów, dlatego też jako podstawowe techniki do ich formowania w omawianym projekcie zaproponowano techniki addytywne. W porównaniu do dotychczas stosowanych technik wytwarzania protez, istotną zaletę druku 3D stanowi jego zdecydowanie niższy koszt finansowy stwarzający możliwość zwiększenia dostępności protez dla potrzebujących. Technika ta umożliwiałaby też bardzo łatwe dostosowywanie protez do szybko zmieniających się organizmów dzieci.
 

Trzy kwadranse z badawczą to cykl rozmów z naukowcami Politechniki Warszawskiej o projektach naukowych finansowanych w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej. Z naukowcami PW rozmawia Darek Aksamit z Wydziału Fizyki PW.
 

Link do 13 odcinka podcastu: https://anchor.fm/trzykwadransezbadawcza/