Konkurs na zespołowe granty dziekańskie i stypendia z subwencji dla młodych naukowców i doktorantów

Studenci

Pani Dziekan WIM PW ogłasza konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2022 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie stypendiów dla doktorantów oraz zespołowych grantów dziekańskich dla doktorantów i młodych naukowców.

Termin składania wniosków: do 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Wnioski prosimy przesyłać elektronicznie na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl oraz dostarczyć w formie papierowej (podpisane) bezpośrednio do Tatiany Erenc - Sędziak (pokój 211). Przyjmowane będą tylko wnioski podpisane przez Kierownika Grantu/Stypendium oraz Kierownika Jednostki organizacyjnej.

*Konkurs nie dotyczy doktorantów wdrożeniowych.