Ogłoszenia Dziekanatu

Rejestracje uzupełniające na przedmioty | Complementary registrations for subject

studenci

Przypominamy, że w dniach 18-22.09.2023 będą prowadzone rejestracje uzupełniające na przedmioty na semestr zimowy 2023/2024.

We would like to remind you that on 18-22.09.2023 complementary registrations for subjects for the winter semester 2023/2024 will be conducted.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

W semestrze zimowym 2023/2024 zapisy na zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane przez system USOS w dniach 25-29 września 2023 roku.

Informacja dot. pracy Dziekanatu | Dean's office information

W dniach 4-12.09.2023 roku Dziekanat będzie nieczynny.
The Dean's Office will be closed on 4-12.09.2023.

Informacje dla studentów I roku

Najważniejsze informacje dla osób, które w październiku 2023 roku rozpoczynają studia I stopnia.

Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy 2023Z | Register for classes for the winter semester 2023Z

W dniach 19-30.06.2023 prosimy o rejestrację poprzez system USOS na zajęcia na semestr zimowy 2023Z.

[English below]

Spotkanie dot. praktyk studenckich / Meeting about student internships

PL: Prof. Agnieszka Jastrzębska, Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zaprasza na spotkanie online poświęcone realizacji na studiach obowiązkowych praktyk studenckich.

EN: Prof. Agnieszka Jastrzębska, The Dean's Plenipotentiary for Student Internships, invites you to an online meeting devoted to the implementation of obligatory student internships at studies.
 

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona

grafika stanowiąca ilustrację do ogłoszenia konkursowego

James Dyson zachęca początkujących inżynierów do podejmowania globalnych wyzwań – ruszają zgłoszenia do kolejnej edycji jego konkursu w 2023 r.

II edycja Konkursu 3W: woda, wodór, węgiel

logo konkursu

Dziennik Gazeta Prawna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w konkursie 3W: woda, wodór, węgiel.

Przysposobienie Biblioteczne dla studentów I roku

E-kurs Przysposobienie Biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie 25 marca -  11 kwietnia 2023 roku. 

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 marca 2023 r. pisma wydawane w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego, umorzenia postępowania administracyjnego oraz decyzje administracyjne wydawane w pierwszej i drugiej instancji, dotyczące skreślenia z listy studentów, doręczane będą studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego USOSweb – moduł Decyzje administracyjne

Stypendia dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia

Ruszyła akcja stypendialna dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

Informacja dla studentów I roku studiów II stopnia

Najważniejsze informacje dla osób, które w lutym 2023 roku rozpoczynają studia II stopnia.

Podania ePW w USOSweb

Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb. Podania są dostępne w zakładce DLA STUDENTA-> Podania ePW.

Rekrutacja do kolejnej sesji Programu ATHENS

Studenci siedzący na schodach w Gmachu Głównym PW

Od 9 do 19 września 2023 roku trwać będzie rejestracja studentów do najbliższej sesji programu, która planowana jest na 18-25 listopada roku.

Zapisy na przedmioty w semestrze letnim

troje studentów siedzących na schodach z laptopem

W dniu 9 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy na przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim

logo Erasmus

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest poprzez aplikację USOSweb do 7 października 2022 do godz. 10:00.

Oferta Studium Języków Obcych w ramach projektu NERW 2

grafika do artykułu

W roku akademickim 2022/2023 Studium Języków Obcych oferuje kurs języka niemieckiego i kurs języka francuskiego w ramach projektu NERW 2.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

W dniach 27.09. - 01.10.2022 odbędą się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego  w semestrze zimowym 2022/2023.

Rejestracja uzupełniająca na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023

grafika ogłoszenia

19 września 2022 roku zaczyna się rejestracja uzupełniająca na przedmioty w semestrze zimowym r.a. 2022/2023. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w plikach dot. nieuruchomienia niektórych przedmiotów.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.

Informacja dla studentów I roku

Najważniejsze informacje dla osób, które w październiku 2022 roku rozpoczynają studia I stopnia.

8 edycja programu "Nowe technologie dla dziewczyn"

grafika ogłoszenia

„Nowe technologie dla dziewczyn” to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Do 30 czerwca trwa nabór wniosków do kolejnej edycji.

Stypendia Pomostowe dla studentów od I roku studiów

logo programu

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym maturzyści i studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendia na studia, począwszy już od I roku studiów. Stypendyści osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na starszych latach studiów.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

grafika do artykułu

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych w 2021 roku, poruszających tematykę Warszawy i rozwoju miasta, do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.

Erasmus+ - spotkanie informacyjne

10 marca 2022 roku odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone wyjazdom w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych.