Erasmus+: Blended Intensive Programme

Od 2022 roku program Erasmus+ umożliwia udział w wyjazdach krótkoterminowych na kursy organizowane przez inne uczelnie, tzw. Blended Intensive Programme. Oferta skierowana jest do studentów studiów I, II i III stopnia.

Blended Intensive Programme to kurs organizowany przez uczelnię partnerską, składający się z dwóch komponentów: tradycyjnej mobilności do uczelni partnerskiej, połączonej z obowiązkowym komponentem wirtualnym (dowolnym w przypadku doktorantów). Uczestnik BIP otrzymuje min 3 pkt ECTS za udział w kursie.

Czas trwania kursu:

  • tradycyjna mobilność do uczelni partnerskiej - od 5 do 30 dni na miejscu,
  • komponent wirtualny - czas nieokreślony.

Dofinansowanie:

  • okres pobytu w uczelni partnerskiej od 5 do 14 dni - 70 EUR/dzień. Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami* otrzymuje dodatkowe 100 EUR na wyjazd,
  • okres pobytu w uczelni partnerskiej od 15 do 30 dni - 50 EUR/dzień. Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami* otrzymuje dodatkowe 150 EUR na wyjazd.

*Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami: osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub student otrzymujący stypendium socjalne na PW.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie https://erasmus.pw.edu.pl/erasmus