Absolwenci

Nasi Absolwenci są częścią wyjątkowej społeczności skupionej wokół Wydziału Inżynierii Materiałowej. Do tej pory dyplom ukończenia naszego Wydziału uzyskało ponad 1000 osób. Tworząc zintegrowaną społeczność budujemy sieć wzajemnych kontaktów, dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Wysoką pozycję Wydziału kształtują nie tylko obecni pracownicy oraz studenci, ale i absolwenci podejmując współpracę z Wydziałem na różnych płaszczyznach.

Stowarzyszenie Absolwentów, które od lat działa na Wydziale jest ogniwem, które wspiera integrowanie się środowiska absolwentów z naszą kadrą poprzez spotkania, seminaria i współpracę przy różnych projektach.

Jakub Kaczorowski, absolwent WIM 2003

Jako absolwent WIM PW wyjechałem do Trondheim w Norwegii, gdzie rozpocząłem trzyletnie studia doktoranckie na wydziale Inżynierii Chemicznej i Materiałowej, szkoły technicznej NTNU.
Więcej »

Łukasz Mikołajczyk, absolwent WIM 2011

Po zakończeniu studiów na WIM PW rozpocząłem pracę w Addit Contract Manufacturing. Addit to jeden z czołowych w Europie dostawców usług w zakresie precyzyjnej obróbki blach.
Więcej »

Marta Sawicka, absolwent WIM 2008

Studia na WIM PW wybrałam zaciekawiona wykładem o nanomateriałach. Dowiedziałam się wtedy jak ogromne znaczenie dla właściwości materiałów w skali makro ma ułożenie atomów w skali nano.
Więcej »

Grzegorz Kochan, absolwent WIM 2009

Karierę zawodową rozpocząłem zaraz po obronie pracy magisterskiej (dotyczącej metali szlachetnych) na WIM PW w firmie Bizon na stanowisku laboranta. Wyzwanie o tyle ciekawe, bo trafiłem do nowo powstającego działu produkcji drutu.
Więcej »