Laureaci Konkursu o Nagrodę Jana Czochralskiego

wizerunek Jana Czochralskiego

Prace magisterskie mgr. inż. Jakuba Ciftci i mgr. inż. Pawła Skudniewskiego oraz praca doktorska dr. inż. Wiktora Bednarczyka zostały nagrodzone w V edycji Konkursu.

Jakub Ciftci obronił pracę pt. „Mikrostruktura, właściwości wytrzymałościowe uzyskane podczas próby rozciągania i odporność na pełzanie wytwarzanego addytywnie Inconelu 713C z uwzględnieniem naprawianego odlewu z rodzimego materiału metodą DMLS”, której promotorem był prof. Jarosław Mizera. Pan Jakub obecnie kontynuuje kształcenie na studiach III stopnia.

Paweł Skudniewski, nasz absolwent, na promotora pracy pt. „Wpływ parametrów obróbki cieplnej na odporność korozyjną i właściwości mechaniczne ultradrobnoziarnistego stopu aluminium 7075 otrzymanego metodą wyciskania hydrostatycznego” wybrał dr Ewę Urę-Bińczyk.

Wiktor Bednarczyk bronił rozprawę doktorską pt. „Analiza odkształcenia stopów cynku po przeróbce metodami SPD” na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie Pan Wiktor prowadzi na WIM projekt Sonatina 5 dofinansowany przez NCN.
 

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na jesień 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy laureatom.