Konkurs Mobilty PW II

13 czerwca 2022 roku otwarto drugi konkurs w ramach programu Mobility PW. Celem konkursu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych oraz stymulowanie wymiany doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców.

W II konkursie Mobility PW można ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

 • Doktoranci PW
  • aktywny udział w konferencji zagranicznej (do 7 dni)
  • udział w szkole letniej/szkole zimowej (do 10 dni)
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych (do 14 dni)
  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)
  • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach (od 5 dni do 3 m-cy)
  • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej (od 5 dni do 3 m-cy)
  • wyjazdy związane z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej (od 5 dni do 3 m-cy)
  • wyjazdy średnio i długoterminowe rozliczane pełnymi miesiącami UWAGA! Wyjazdy tylko dla doktorantów uczestników szkół doktorskich: 3-miesięczne; 6-miesięczne oraz 10-miesięczne
    
 • Pracownicy PW
  • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach (od 5 dni do 3 m-cy)
  • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej (od 5 dni do 3 m-cy)
    
 • Doktoranci z zagranicy
  • aktywny udział w konferencji organizowanej przez PW(do 7 dni)
  • udział w szkole letniej/szkole zimowej organizowanej przez PW (do 10 dni)
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych organizowanych przez PW (do 14 dni)
  • pobyt w PW w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w swoim kraju; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)
   *w ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie stypendiów dla doktorantów przyjeżdżających na Politechnikę Warszawską z zagranicy. W takim przypadku wniosek powinien zostać złożony w imieniu zapraszanego doktoranta przez pracownika PW.
     

Składanie wniosków:

 1. Proszę zapoznać się z Decyzją Rektora oraz Regulaminem konkursu.
 2. Następnie należy pobrać i wypełnić wniosek konkursowy.
 3. Zeskanowany wniosek należy wysłać poprzez formularz online.
   

Terminy

Nabór wniosków został podzielony na dwa etapy:

 • do 30.06.2022 - obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 28.02.2023,
 • do 31.08.2022 - obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 30.04.2023.
   

Pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować do pani Wandy Borkowskiej

wanda.borkowska@pw.edu.pl
+48 (22) 234 60 02

   
Więcej informacji na stronie CSZ www.csz.pw.edu.pl.