Aktualności

Rekrutacja na studia II-go stopnia na rok akademicki 2019/2020

Wydział Inżynierii Materiałowej bierze udział w centralnej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020. Wszystkie informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Uczelni pod adresem www.pw.edu.pl/Rekrutacja

Konkurs na stanowisko stypendysta 1

Konkurs w ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Kształt przyszłości

Przywitaliśmy nowy rok, ale spokojnie, są rzeczy które niezmiennie będą nam towarzyszyć, jak świadomość istoty inżynierii materiałowej i artykuł z cyklu „Materiał miesiąca”. Efekt pamięci kształtu to ciekawe zjawisko znane przede wszystkim z materiałów metalicznych. Obecnie ze względu na zalety, a co za tym idzie szerokie zastosowania, udoskonala się już nie tylko stopy metali, ale także polimery z pamięcią kształtu.

Konkurs Stena Circular Economy Award

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to obecnie jeden z najbardziej gorących tematów powiązanych z ekologią. Zgłoś się do konkursu, który promuje gospodarkę cyrkularną. Konkurs wyłoni najlepsze sposoby na wdrażanie modeli GOZ lub pomysły na ich promocję.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich

Do 20 stycznia 2020 roku trwa składanie dokumentów do Szkół Doktorskich. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 23-28 stycznia 2020 roku.

Wyróżnienia dla profesorów WIM PW

Pani Prof. Małgorzata Lewandowska wybrana została członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a prof. Zbigniew Pakieła został powołany na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023.

Nagroda dla dr inż. Magdaleny Jurczyk-Kowalskiej

Dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jedną z laureatek nagrody Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach 47 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii prac naukowo-badawczych za opracowanie mające zastosowanie w rolnictwie.

Nowy projekt „Mechanizmy interakcji pomiędzy rzadko spotykanymi fazami 2D MXenes a komórkami bakteryjnymi”

Jednym z ważniejszych problemów obecnego społeczeństwa jest odporność bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe, która wiąże się z obniżeniem skuteczności działania związków bakteriobójczych i zwiększeniem skutków ubocznych ich stosowania.

II edycja Budżetu Partycypacyjnego PW

Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących.

Program Mentoringowy Biura Karier PW

Rusza druga edycja Programu Mentoringowego przygotowanego przez Biuro Karier PW. PM został stworzony z myślą o studentach PW, którzy na początku kariery zawodowej chcieliby skorzystać z porad profesjonalistów, osób z olbrzymim doświadczeniem.

Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS 13

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za opracowanie metodologii wykorzystywanych w projekcie mas ceramicznych oraz optymalizacja ich właściwości.

Spotkania dla studentów 1 i 7 semestru

Zapraszamy studentów na spotkania dot. studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Testy diagnostyczne języka obcego

Studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych WIM prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 7-15 grudnia 2019.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 w sali Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (sala 215, I piętro) przy ul. Wołoskiej 141.

Oferty stażu w ośrodku naukowo-badawczym CERN

Europejska organizacja badań jądrowych (CERN) pod Genewą właśnie otwiera nabór do programów stażowych dla studentów i absolwentów fizyki, a także kierunków technicznych i informatycznych. Jest to niepowtarzalna okazja do podjęcia pracy w międzynarodowym zespole przy największym na świecie akceleratorze cząstek - Wielkim Zderzaczu Hadronów.

Spotkanie absolwentów rocznika 2009

Zapoczątkowane w 2018 roku spotkania z absolwentami, którzy ukończyli studia 10 lat wcześniej, stają się tradycją Wydziału Inżynierii Materiałowej. 22 listopada 2019 roku, w budynku Wydziału, miało miejsce spotkanie z absolwentami rocznika 2009. Z zaproszonych 55 osób w spotkaniu wzięło udział 25 absolwentów (45% rocznika!). Byli także obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele Biura Karier PW oraz władze dziekańskie i pracownicy Wydziału.

Laureaci Złotej Kredy 2019

zdjęcie z Gali Złotej Kredy

Studenci Politechniki Warszawskiej po raz jedenasty wyróżnili najlepszych i najbardziej przyjaznych nauczycieli akademickich. Laureatami XI edycji plebiscytu Złotej Kredy za rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Inżynierii Materiałowej zostali dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW i dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW.

Bartłomiej Wysocki wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców. Jednym z 211 laureatów jest dr inż. Bartłomiej Wysocki z naszego wydziału.

Wydarzenia Biura Karier

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w listopadowych wydarzeniach.

Studia II stopnia na specjalności Biomaterials

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone studiom II stopnia prowadzonym w języku angielskim na specjalności Biomaterials.

Klatki na cząsteczki

W tym miesiącu zajmiemy się tematem trochę innym niż dotychczas. Mowa będzie o minerałach zwanych zeolitami, znajdujących zastosowanie głównie w przemyśle chemicznym. Do grupy tej zalicza się obecnie ponad 200 rodzajów krzemianów. Posiadają one budowę krystaliczną, zbudowaną z połączonych tetraedrów, zazwyczaj AlO4 oraz SiO4. Około 40 typów zeolitów jest pochodzenia naturalnego, pozostałe zaś zostały zsyntezowane w laboratoriach, co umożliwiło dopasowanie ich właściwości do zastosowań.

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Złożone stopy metaliczne Al-Cr-Fe jako nowe uniwersalne powłoki - struktura i właściwości".

Prezentacja mikroskopu Keyence

8 listopada o godzinie 9.30 odbyła się prezentacja laserowego mikroskopu konfokalnego Keyence serii VK-X1000. Pokaz odbył się w sali 215 w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141. W trakcie wydarzenia była możliwość zbadania własnych próbek.

Pracownicy WIM wyróżnieni przez JM Rektora PW

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił laureatów Nagród Naukowych Indywidualnych, Nagród Naukowych Zespołowych i Nagród Organizacyjnych.

Wyróżnienie wydawnictwa Elsevier dla dr. hab. inż. Dariusza Oleszaka

Dr hab. inż. Dariusz Oleszak nagrodzony przez wydawnictwo Elsevier za zrecenzowanie pięćdziesięciu artykułów w czasopiśmie Advanced Powder Technology.