Aktualności

Prezentacja mikroskopu Keyence

8 listopada o godzinie 9.30 odbyła się prezentacja laserowego mikroskopu konfokalnego Keyence serii VK-X1000. Pokaz odbył się w sali 215 w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141. W trakcie wydarzenia była możliwość zbadania własnych próbek.

Pracownicy WIM wyróżnieni przez JM Rektora PW

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił laureatów Nagród Naukowych Indywidualnych, Nagród Naukowych Zespołowych i Nagród Organizacyjnych.

Wyróżnienie wydawnictwa Elsevier dla dr. hab. inż. Dariusza Oleszaka

Dr hab. inż. Dariusz Oleszak nagrodzony przez wydawnictwo Elsevier za zrecenzowanie pięćdziesięciu artykułów w czasopiśmie Advanced Powder Technology.

Obrona mgr inż. Marty Orłowskiej

22 listopada 2019 roku odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wytwarzanie i łączenie aluminium o strukturze ultradrobnoziarnistej”. 

Konkurs na film promujący inżynierię materiałową

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłasza „Konkurs na film promujący inżynierię materiałową”.

Dr inż. Romuald Dobosz wpisany na listę rzeczników patentowych UPRP

Pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr inż. Romuald Dobosz, po ukończeniu aplikacji rzeczniowskiej prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, został wpisany na listę rzeczników patentowych (decyzja z dnia 16.10.2019).

Konkurs Wiedzy o Materiałach 2019/2020

Rozpoczynamy kolejną edycję Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich. Jego laureaci mogą zostać studentami Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej bez postępowania rekrutacyjnego.

Wycieczka dydaktyczna studentów IV roku

zdjęcie

W dniach 17-18 października 2019 odbyła się wycieczka dydaktyczna studentów IV roku WIM. Głównym celem wyjazdu było poznanie typowych technologii materiałowych realizowanych w warunkach przemysłowych zwłaszcza różnych metod odlewania i obróbki mechanicznej.

Technologia, która ochroni przed oblodzeniem powierzchni

Turbiny wiatrowe

Problem jest poważny. Osadzający i nawarstwiający się lód może być śmiertelnie niebezpieczny, i to w wielu dziedzinach naszego życia. Ryzyko jeszcze wzrasta, gdy oblodzenie pojawia się na powierzchniach aerodynamicznych poruszających się z dużą prędkością samolotów czy turbin wiatrowych albo na pełniących ważną rolę elementach instalacji elektrycznych. Dr inż. Rafał Kozera z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ma pomysł, jak rozwiązać kłopot.

Obrona mgr. inż. Karola Szlązaka

22 listopada 2019 roku odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zaawansowane techniki mikrotomografii komputerowej w badaniach biodegradowalnych rusztowań kostnych". 

12 nowych defibrylatorów na Politechnice Warszawskiej

Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów, zakupionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom.

Świetlna rewolucja

Światło, ale nie takie naturalne, promienie słoneczne są passe. Smartfony, telewizory, energooszczędne oświetlenie czy laserowe reflektory w autach, to jest teraz trendy. Każdy z nas codziennie wpatruje się w sztuczne światło na pewno częściej niż w słońce. Dostarcza nam ono rozrywki, oświetla mieszkania w nocy i pomaga w omijaniu samochodem wszystkiego co stoi (lub się zatacza) na drodze po nocy.

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska członkiem Rady Doskonałości Naukowej

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska została wybrana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Doskonałości Naukowej.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 21-30 września 2019 według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Student musi wybrać dzień i godzinę zajęć zgodnie z planem  swojego Wydziału.

Politechniczny plan zajęć i planner na rok akademicki 2019/2020

Już jest nowy plan zajęć i planner r.a. 2019/2020.

Stal skrojona na potrzeby przemysłu

Nad opracowaniem stali nanokrystalicznej nowej generacji pracuje zespół z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem mgr. inż. Krzysztofa Wasiaka. Opracowanie takiej stali ma duże szanse na wdrożenie przede wszystkim do produkcji narzędzi, ale również odpowiedzialnych części maszyn i wyrobów narażonych na zużycie eksploatacyjne.

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach subwencji w 2019

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono listę rankingową do stypendium finansowanego z subwencji dla doktorantów WIM PW.

IV Rodzinny Piknik Naukowy w Otwocku

Wydział Inżynierii Materiałowej PW już po raz czwarty wziął udział w Rodzinnym Pikniku Naukowym w Otwocku. Jest to wynik umowy podpisanej przez Wydział ze Starostwem powiatu otwockiego. Impreza odbyła się 7 września w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do szkoły doktorskiej

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do szkoły doktorskiej nr 1 (dyscyplina: inżynieria materiałowa) odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku, od godz. 9.30, w sali Rady Wydziału (s. 215).

WIM PW kształci najlepiej w Polsce na kierunku inżynieria materiałowa

Dziekan Wydziału (drugi od prawej) odbiera dyplom podczas gali ogłoszenia wyników Rankingu /fot. BPI/

Najlepszym wydziałem w Polsce, który prowadzi kierunek inżynieria materiałowa jest po raz kolejny Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, wg Rankingu Studiów Inżynierskich miesięcznika Perspektywy 2019.

Dr inż. Tomasz Brynk laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Dr inż. Tomasz Brynk został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości  za realizację projektu „Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem korelacji obrazów 3D”.

Informacja dla studentów I roku 2019/2020

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Materiałowej odbędzie się w dniu 01 października 2019 roku o godz. 14:00 w Auli Wydziału.

Oferta badawcza WIM PW

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką "Oferta badawcza" na naszej stronie internetowej, na której w dziale "Wytwarzanie i obróbka materiałów" pojawiły się nowe informacje dot. inżynierii powierzchni i kompozytów.

Trwa rekrutacja do Szkół Doktorskich PW

Do 25 sierpnia 2019 roku kandydaci mają czas, aby zarejestrować się w systemie www.rekrutacja.pw.edu.pl. Następnie do 28 sierpnia należy złożyć wymagane dokumenty i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

MXenes, czyli nowa rodzina materiałów 2D w Politechnice Warszawskiej

Fazy MXenes stanowią młodą i dopiero wstępnie zbadaną grupę nanomateriałów o strukturze 2D kryształu, posiadających właściwości pośrednie między metalami a materiałami ceramicznymi. Od momentu pojawienia się MXenes, w Politechnice Warszawskiej realizowane są prace badawcze.