Aktualności

Nasza studentka laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Zuzanna Krawczyk stojąca w Gmachu Głównym PW

Zuzanna Krawczyk, studentka I semestru studiów magisterskich, otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2021/2022. Zuzanna jest jedną z sześciu osób na liście, które studiują kierunek "Inżynieria materiałowa".

Nasza studentka na liście "25 under 25"

Julia Kosińska

30 marca 2022 roku firma McKinsey & Company wraz z miesięcznikiem „Forbes” ogłosiła zwycięzców 4. edycji plebiscytu "25 under 25". Jesteśmy dumni z Julii Kosińskiej, która została  jedną z tegorocznych Laureatek.

Innowacje w Przemyśle - konkurs dla studentów

EXPO Katowice S.A. i Redakcja Miesięcznika „Napędy i Sterowanie” zapraszają do udziału w konkursie "Innowacje w Przemyśle". Do Konkursu mogą przystąpić zarówno indywidualni studenci jak i koła naukowe lub zespoły studentów.

Obrony rozpraw doktorskich

Uśmiechnięci studenci w togach i biretach stojący przed Gmachem Głównym

13 i 20 maja 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się obrony rozpraw doktorskich.

Podnosimy jakość kształcenia dzięki grantom dydaktycznym

W sierpniu 2021 roku poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu na granty dydaktyczne IDUB PW. Do finansowania zakwalifikowano 10 projektów, w tym projekt prof. Wojciecha Święszkowskiego pn. „Nowa jakość kształcenia w obszarze inżynierii tkankowej”. Grant umożliwił modyfikację i przeprowadzenie przedmiotu obieralnego „Tissue engineering” na specjalności anglojęzycznej „Biomaterials” na studiach drugiego stopnia na WIM PW.
 

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

16 marca 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Auli im. Profesora Jerzego W. Wyrzykowskiego odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Konkurs na staż post-doktorski

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż post-doktorski w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, Michigan, USA.

Oferta dla studentów

Dr inż. Mirosław Kruszewski z Uczelnianego Centrum Badawczego „Materiały funkcjonalne” prowadzi projekt „Efektywne bariery dyfuzyjne do zastosowań w systemach do konwersji energii” w ramach Programu Lider NCBR. Naukowiec zaprasza do współpracy studentów, którzy chcieliby realizować pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) związaną z tematyką projektu.

Dr inż. Agnieszka Krawczyńska laureatką konkursu SONATA BIS

Projekt dr inż. Agnieszki Krawczyńskiej znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATA BIS 11. Wyniki konkursu NCN ogłosił 24 lutego 2022 roku. Nasza badaczka otrzyma ponad 2 mln zł na prowadzenie projektu pn. „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych”.

Erasmus+ - spotkanie informacyjne

10 marca 2022 roku odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone wyjazdom w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych.

Zbiórki dla Ukrainy

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej dział centralny punkt zbiórki rzeczowej. Uczelnia zbiera także środki, które będą przekazane Narodowemu Bankowi Ukrainy.

Solidarni z Ukrainą

Oficjalne stanowisko Politechniki Warszawskiej

Konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Informacja dla studentów I roku studiów magisterskich

Przyszłych studentów studiów II-go stopnia zapraszamy w dniach 23–24 lutego 2022 roku w godz. 9:00–15:00 do Dziekanatu.

Rekrutacja do kolejnej edycji Programu Mentoringowego

Trzydzieścioro dwoje mentorów i mentorek, w większości absolwentów naszej Uczelni, zaprasza do współpracy. Mentorzy są przedstawicielami całego przekroju branż od IT, produkcji, projektowania, badań, marketingu, lotnictwa po public relations i sektor zbrojeniowy.

Zajęcia w semestrze letnim

W nowym semestrze zajęcia dydaktyczne będą odbywały się stacjonarnie — 22 lutego kończy się okres kształcenia zdalnego, obowiązujący od 24 stycznia 2022 roku.

Akcelerator PW

Właśnie wystartował Program Akcelerator PW. Działanie ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.

Rekrutacja na studia II stopnia - przedłużony termin

Do 15 lutego 2022 roku trwała rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia.

WIM członkiem Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Prof. Anna Boczkowska z dr inż. Andrzejem Czulakiem

Pani prof. Anna Boczkowska odebrała z rąk lidera Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, dr. inż. Andrzeja Czulaka Certyfikat Członkowski dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, potwierdzający przynależność uczelni do Klastra w 2022 roku.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską za rok 2021

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego ogłasza konkurs na najlepsza pracę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa za rok 2021.

Studenci łączą siły

Miniaturowy silnik odrzutowy z wytworzonymi przyrostowo elementami

Koło Naukowe Wakans we współpracy z Kołem FiberTeam z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych realizuje projekt pt. „Zastosowanie i weryfikacja światłowodowego systemu pomiarowego do miniaturowych silników odrzutowych wykorzystujących wytworzone addytywnie elementy z metalu”. Projekt otrzymał dofinansowanie Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej w 2021 roku.

Stypendium Rodziny Lipińskich na r.a. 2021/2022

Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej. Wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2022 roku w Biurze Spraw Studenckich, Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20 p. 210.

V edycja Konkursu o Nagrodę Jana Czochralskiego

Jan Czochralski

Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2022 r.

Podsumowanie roku 2021

Grafika

Spójrzmy jeszcze raz na rok 2021 i podsumujmy jego najważniejsze wydarzenia.

Obrona rozprawy doktorskiej

18 lutego 2022 roku odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. O godzinie 13:15 mgr Nehar Celikkin podejmie się obronny rozprawy pt. “3D Printed Gelatin Methacrylate Scaffolds for Bone Tissue Engineering”.