Aktualności

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2022/2023

Inauguracja roku akademickiego

30 września 2022 roku w Auli im. prof. J.W. Wyrzykowskiego odbyła się Inauguracja nowego roku akademickiego. Podczas wydarzenia obecni byli studenci I roku, studenci starszych roczników, doktoranci, pracownicy wydziału, władze wydziałów Politechniki, a także zaproszeni goście.

Obrony rozpraw doktorskich w listopadzie

zdjęcie studentów w togach

18 listopada 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się dwie obrony rozpraw doktorskich.

Inżynieria materiałowa w centrum uwagi

zdjęcie Dużej Auli podczas wydarzenia

Blisko 1000 uczestników z ponad 50 krajów przyjechało na Politechnikę Warszawską na konferencję E-MRS 2022 Fall Meeting. Podczas wykładów, warsztatów i wystaw prezentowano najnowsze osiągnięciach i trendy w nauce o materiałach.

Obrony rozpraw doktorskich

14 i 28 października na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się obrony rozpraw doktorskich.

Targi Obróbki Cieplnej Metali HEAT TREATMENT

W dniach 20-22 września 2022 roku w Kielcach odbyły się III Targi Obróbki Cieplnej Metali HEAT TREATMENT, podczas których nasi pracownicy prezentowali technologie obróbek cieplnych opracowanych na WIM PW.

VIII Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW

zdjęcie budynki WIM

Wydział Inżynierii Materiałowej i Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić Absolwentów Wydziału i Instytutu Inżynierii Materiałowej do uczestnictwa w VIII Zjeździe Absolwentów, który uczci 20. rocznicę założenia SAIM PW. Wydarzenie odbędzie się 14 października o godzinie 17.30 w gmachu WIM przy ul. Wołoskiej 141.

Rejestracja uzupełniająca na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023

grafika ogłoszenia

19 września 2022 roku zaczyna się rejestracja uzupełniająca na przedmioty w semestrze zimowym r.a. 2022/2023. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w plikach dot. nieuruchomienia niektórych przedmiotów.

Seminarium „Biomateriały na implanty medyczne”

fot. https://zbdw.pl

Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Microsoft Teams 12 października 2022 roku w godzinach 9:00-13:20. Wydarzenie jest jednym z czterech seminariów w ramach projektu "Zintegrowany system dla wdrożeń technologii przyrostowych".

Rekrutacja na studia II stopnia - przedłużenie zapisów

grafika rekrutacyjna

Zapisy na studia magisterskie potrwają do 19 września 2022 roku. Nasz Wydział oferuje 15 miejsc na studiach II stopnia rozpoczynających się od października 2022 na kierunku Inżynieria Materiałowa.

Mikroskopia elektronowa

Prof. Anna Boczkowska, prof. Małgorzata Lewandowska i dr Tomasz Płociński

na najwyższym poziomie

Konkurs "Materiał Movie"

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze ogłosiło konkurs na najlepszy film i scenariusz o tematyce naukowo-edukacyjnej z zakresu szeroko pojętej inżynierii materiałowej, skierowany do studentów i doktorantów uczelni wyższych.

"Inżynieria materiałowa w kryminalistyce" już niedługo na WIM PW

Dr inż. Ewa Ura-Bińczyk otrzymała w drugiej edycji konkursu na granty dydaktyczne z projektu IDUB PW dofinansowanie do uruchomienia nowego przedmiotu na studiach II stopnia.

Targi KOMPOZYT-EXPO®

logo targów

Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® odbędą się 28 i 29 września 2022 roku w EXPO Kraków.

Odszedł Tomasz Brynk

Tomasz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 lipca 2022 roku odszedł od nas Tomasz Brynk, nasz wielki przyjaciel, kolega, wieloletni współpracownik.

Nowe indywidualne zajęcia z PZL Mielec

fot. PZL Mielec

Zapraszamy studentów VII sem. studiów I st. i studiów II st. do realizacji czterech projektów badawczych we współpracy z PZL Mielec - Lockheed Martin Company.

Wyniki konkursu na zespołowe granty dziekańskie i stypendia z subwencji dla młodych naukowców i doktorantów

W wyniku oceny złożonych wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Dziekana z dnia 7 lipca 2022 r., przyznano 10 zespołowych grantów dziekańskich oraz 12 stypendiów dla doktorantów.

Nowe projekty z WIM z finansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Prof. Małgorzata Lewandowska, prof. Jarosław Mizera i dr inż. Anna Dobkowska zostali laureatami konkursów OPUS 22 + LAP/Weave i MINIATURA 6.

Mateusz Malikowski gościem podcastu DooKoła PW

grafika podcastu

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Mateusz Malikowskim, który opowiada o projekcie pn. "Opracowanie fotokatalizatorów używanych do neutralizacji aktywnych biologicznie substancji organicznych", realizowanym w Kole Naukowym WAKANS.

Prestiżowa publikacja zespołu z naszego wydziału w "Advanced Materials"

MBene, zdjęcie SEM / credit: A. Jastrzębska

Publikacja „2D MBenes: A Novel Member in the Flatland”, powstała we współpracy dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej, prof. uczelni z prof. Andreasem Rosenkranzem z Universidad de Chile, ukazała się w czerwcowym wydaniu czasopisma "Advanced Materials".
 

Technologie PW

Razem z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zachęcamy do zapoznania się z filmami, w których Naukowcy z naszego Wydziału opowiadają o technologiach powstałych na naszej uczelni.

Rekrutacja na studia I stopnia - składanie dokumentów

Gratulujemy wszystkim, którzy zakwalifikowali się na studia na kierunku Inżynieria Materiałowa. Kolejnym krokiem w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów.

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł

grafika konferencyjna

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Węglowe, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu oraz Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (Katedra Biomateriałów i Kompozytów), Sekcję Węglową i Sekcję Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Eksperymentalnej 19 ICEM

ICEM 2022

Dzięki staraniom polskiego środowiska naukowego związanego z mechaniką, 19 ICEM 2022 będzie po raz pierwszy organizowane w Polsce (przełożone z 2020).

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych"

Konkurs na zespołowe granty dziekańskie i stypendia z subwencji dla młodych naukowców i doktorantów

Studenci

Pani Dziekan WIM PW ogłasza konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2022 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie stypendiów dla doktorantów oraz zespołowych grantów dziekańskich dla doktorantów i młodych naukowców.