Badania i nauka

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW dotyczą aktualnych problemów inżynierii materiałowej i realizowane są w ramach kilkudziesięciu projektów finansowanych zarówno z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także z innych źródeł finansowania.

Nasza infrastruktura badawcza i wysoko wyspecjalizowana kadra naukowa pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań z zakresu inżynierii materiałowej w obrębie kilkunastu grup badawczych funkcjonujących w ramach Wydziału.

Nasz Wydział prowadzi szeroką współpracę z jednostkami naukowymi oraz z przemysłem zarówno w kraju, jak i za granicą. Prowadzone współpraca odbywa się nie tylko ramach projektów. Bogata infrastruktura badawcza pozwala na wykonywanie ekspertyz dla przemysłu.
   

Katalog Zespołów Badawczych - oferta B+R

 

infografika