Aktualności

Rekrutacja na studia I stopnia - składanie dokumentów

Gratulujemy wszystkim, którzy zakwalifikowali się na studia na kierunku Inżynieria Materiałowa. Kolejnym krokiem w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów.

Konkurs "Złoty Medal Chemii"

medal

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2023/2024. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski.

Pierwsze miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw - Inżynieria Materiałowa

prof. Joanna Zdunek odbiera dyplom pamiątkowy

Po raz 12. Inżynieria Materiałowa na Politechnice Warszawskiej znalazła się na podium Rankingu Kierunku Studiów Fundacji Perspektywy.

Marta Lipińska laureatką stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Marta Lipińska

Minister Nauki przyznał stypendia 228 wybitnym młodym naukowcom. W gronie laureatów jest nasza badaczka.

Wyniki VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Prof. Jan Czochralski

Za najlepszą pracą doktorską uznano rozprawę dr. inż. Łukasza Żrodowskiego pt. „Wytwarzanie kompozytów in situ na bazie szkieł metalicznych metodą selektywnego laserowego przetapiania proszków”.

Sukcesy naszych młodych naukowców w Brennej

Nagroda mgr inż. Katarzyny Ziętkowskiej

XXVI Sympozjum "KOMPOZYTY - Teoria i praktyka" odbyło się w dniach 5-7 czerwca 2024 w Brennej. Podczas wydarzenia przeprowadzany został konkurs dla doktorantów i studentów na najlepszy referat i najlepszą prezentację posterową.

Studia I i II stopnia na WIM PW z akredytacją KAUT

7 czerwca 2024 roku Pani Prodziekan ds. Kształcenia Joanna Zdunek odebrała certyfikat EUR-ACE® Label dla kierunku Inżynieria Materiałowa na lata 2024-2029.

Nasz doktorant najlepszym wykładowcą Uniwersytetu Dzieci

mgr inż. Remigiusz Nowacki

Mgr inż. Remigiusz Nowacki został laureatem nagrody "Wykładowca Roku Uniwersytetu Dzieci w Sobotę". W lutym i marcu 2024 roku prowadził zajęcia "Jak działa drukarka 3D?".

Sukcesy nasych studentów i doktoranów na majowych konferencjach

zdjęcie studentów uczestniczących w konferencjach

W maju 2024 roku odbyły się dwie konferencje, w których udział wzięli nasi studenci i doktoranci. 

Repozytorium materiałów projektowych on-line z projektu COMP-ECO

logo projektu

W ramach europejskiego projektu COMP-ECO uruchomiono ogólnodostępne repozytorium materiałów projektowych on-line.

Kolokwium habilitacyjne dr. inż. Rafała Zybały

budynek WIM PW prz ul. Wołoskiej

21 maja 2024 roku o godzinie 12.00 w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne dr. inż. Rafała Zybały.

Obrony rozpraw doktorskich w czerwcu

absolwenci

W dniu 11 i 18 czerwca 2024 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

IX edycja konkursu “Polish Space Fellowship Program”

grafika konkursu

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informują o uruchomieniu IX edycji konkursu „Polish Space Fellowship Program”. Laureaci otrzymają możliwość odbycia staży w firmach i instytucjach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego.

Konkurs Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

plakat konkursu

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych.

Obrona rozprawy doktorskiej w maju

absolwenci w togach

28 maja 2024 roku o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału na WIM PW, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Walejewskiej pt.: „Development of a three-dimensional tissue-engineered model of osteosarcoma”.

Wyniki 21. edycji Konkursu Wiedzy o Materiałach

grafika konkursu

Znamy wyniki Konkursu Wiedzy o Materiałach skierowanego do uczniów szkół średnich. Trzech Laureatów będzie mogło rozpocząć studia I stopnia na kierunku "Inżynieria materiałowa" w październiku 2024 roku.

24. edycja Nagród Naukowych „Polityki”

plakat

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2024 r. Listę 15 finalistów poznamy 18 września, a laureatów w październiku.

Wykład prof. Muk Chen Ong z Uniwersytetu w Stavanger

8 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00 prof. Muk Chen Ong wygłosi wykład pt. "Harnessing the Wind: Advances in Offshore Wind Turbines and Engineering Software Development".

Obrona rozprawy doktorskiej w kwietniu

studenci w togach

16 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału na WIM PW, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Mężyka pt.: „Połączenie metody Mathara i cyfrowej korelacji obrazu (DIC) jako narzędzie precyzyjnego opisu naprężeń własnych w materiałach rurociągów”.

Zapisy na kurs 'Ethics And Epistemology Of AI'- ENHANCE Summer Course, Berlin

studenci

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE na międzynarodowy kurs letni poświęcony etycznym i poznawczym aspektom funkcjonowania sztucznej inteligencji. Kurs organizowany jest w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Trwa nabór!

Program Fulbrighta

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych założony w 1946 r. W Polsce Program Fulbrighta działa już od 1959 r. i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie.

XXV Sympozjum “KOMPOZYTY -Teoria i praktyka”

logo PTMK

XXVI Sympozjum Naukowe „Kompozyty Teoria i Praktyka” jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2024 roku w Brennej.

Rekrutacja do 6 edycji Programu Mentoringowego ruszyła!

grafika Programu

Absolwenci Politechniki Warszawskiej w roli mentorów i mentorek, po raz 6 będą wspierać naszych studentów w Programie Mentoringowym realizowanym przez Biuro Karier PW. Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca 2024 roku.

Konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej

mikroskop

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową

Wnętrze tokamaka JET. Credit: UKAEA

Joint European Torus (JET), jedno z największych i najpotężniejszych urządzeń termojądrowych na świecie, wykazał zdolność do niezawodnego wytwarzania energii termojądrowej, ustanawiając jednocześnie światowy rekord energetyczny. To wybitne osiągnięcie stanowi kamień milowy w dziedzinie nauki i inżynierii termojądrowej.