Rekrutacja na studia I stopnia

Trwa rekrutacja na studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej. Kandydaci mogą rejestrować się na wybrane kierunki do 6 lipca 2022 roku.

Wydział Inżynierii Materiałowej prowadzi rekrutację na kierunek Inżynieria Materiałowa.

Ważne daty

06.06-06.07.2022

rejestracja (zapisy internetowe) poprzez stronę zapisy.pw.edu.pl

wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. starych matur,
  • certyfikatów językowych,
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
 
11.07.2022
 
 
ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
 
12-15.07.2022
g. 09:00-15:00
przekazywanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych w I turze
Gmach Wydziału Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141 02-507 Warszawa
Dziekanat p. 204

  

Kontakt

Pytania dot. rekrutacji i studiów prosimy wysyłać na adres mailowy rekrutacja.wim@pw.edu.pl.

 

Informacje pomocnicze