Aktualności

Dr inż. Tomasz Brynk laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Dr inż. Tomasz Brynk został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości  za realizację projektu „Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem korelacji obrazów 3D”.

Informacja dla studentów I roku 2019/2020

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Materiałowej odbędzie się w dniu 01 października 2019 roku o godz. 14:00 w Auli Wydziału.

Oferta badawcza WIM PW

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką "Oferta badawcza" na naszej stronie internetowej, na której w dziale "Wytwarzanie i obróbka materiałów" pojawiły się nowe informacje dot. inżynierii powierzchni i kompozytów.

Trwa rekrutacja do Szkół Doktorskich PW

Do 25 sierpnia 2019 roku kandydaci mają czas, aby zarejestrować się w systemie www.rekrutacja.pw.edu.pl. Następnie do 28 sierpnia należy złożyć wymagane dokumenty i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

MXenes, czyli nowa rodzina materiałów 2D w Politechnice Warszawskiej

Fazy MXenes stanowią młodą i dopiero wstępnie zbadaną grupę nanomateriałów o strukturze 2D kryształu, posiadających właściwości pośrednie między metalami a materiałami ceramicznymi. Od momentu pojawienia się MXenes, w Politechnice Warszawskiej realizowane są prace badawcze.

Konkurs na granty dziekańskie dla młodych doktorów i stypendia dla doktorantów

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ogłasza Konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2019 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie grantów dziekańskich (indywidualny lub zespołowy) dla młodych naukowców oraz stypendiów dla doktorantów.

XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

W dniach 12-15 maja 2019 roku w Jachrance nad Jeziorem Zegrzyńskim k. Warszawy odbyło się XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Tegoroczna edycja wydarzenia była współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Politechnice Łódzkiej

Katedra Inżynierii Molekularnej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechniki Łódzkiej ogłosiła konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej. Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1.

Monitoring Karier Zawodowych PW

Biuro Karier PW zaprasza do zadeklarowania chęci wzięcia udział w badaniu Monitoring Karier Zawodowych PW, a tym samym do podzielenia się opinią na temat doświadczeń zebranych w trakcie studiów na Politechnice.

Rekrutacja na kurs j. angielskiego w semestrze zimowym 2019/2020

Studium Języków Obcych PW organizuje kurs języka angielskiego dla studentów, przygotowujące do egzaminów CAE i IELTS.

Ostatnie pożegnanie prof. Dariusza Oleszaka podczas uroczystości pogrzebowych dr. inż. Jerzego Latucha

Tekst pożegnania wygłoszony przez prof. Dariusza Oleszaka podczas uroczystości pogrzebowych.

Pogrzeb dr. inż. Jerzego Latucha

Z ogromnym żalem informujemy, że 1 lipca 2019 roku zmarł dr inz. Jerzy Latuch.

Coś z niczego, czyli opakowania z produktów ubocznych

fot. Justyna Grochowska

Od dłuższego czasu w mediach głośno jest na temat nadciągającej katastrofy klimatycznej, a także pogłębiającego się zanieczyszczenia środowiska. Choć nikt jeszcze nie znalazł panaceum na wszystkie problemy naszej planety, jedno jest pewne: w tych warunkach nic z tego, co zabieramy przyrodzie, nie powinno się zmarnować. Z tą myślą naukowcy z Ryskiego Uniwersytetu Technicznego opracowali materiał, do produkcji którego wykorzystane zostały odpady z przemysłu drzewnego.

IV edycja Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego. Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.

Szkoła doktorska

Informacja nt. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akademickim 2019/2020.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Anonsowana jest możliwość ubiegania się o stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest już od września 2019 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni.

Broń palna z drukarki 3D

Temat produkcji broni palnej w technologii przyrostowej jest stosunkowo świeżym zagadnieniem. Stanowi szerokie pole dla rozwoju techniki. Na wstępie chciałbym jednak zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem produkcja broni bez zezwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Projekty pracowników WIM dofinansowane przez NCN

17 maja 2019 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 16. Wsparcie otrzymają dwa projekty prowadzone przez naukowców WIM oraz jeden projekt, w którym wydział jest konsorcjantem.

Dr inż. Justyna Zygmuntowicz laureatką stypendium START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu odbyła się 25.05.2019 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Seminarium Nauka-Przemysł

Seminarium Nauka-Przemysł, organizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie IX pn. „Modyfikacja programu kształcenia w Wydziale Inżynierii Materiałowej pod kątem dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych”.

XXIII Piknik Naukowy

11 maja 2019 roku na Stadionie Narodowym odbył się XXIII Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydział Inżynierii Materiałowej PW uczestniczył w tej imprezie po raz dwudziesty pierwszy.

Wykład otwarty

Wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt. „Nowoczesne praktyki przemysłowe i trendy w procesie obróbki cieplnej metali na przykładzie urządzeń i technologii firmy Seco/Warwick”, który poprowadzi dr inż. Łukasz Piechowicz.

Nowy projekt MgSafe

W ramach nowego projektu MgSafe nasi naukowcy wspólnie z innymi europejskimi instytutami poszukują innowacyjnych kombinacji technik obrazowania biodegradowalnych implantów magnezu, które pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa pacjentów.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

W piątek, 26 kwietnia 2019 r., na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW odbyła się uroczystość „Wręczania dyplomów ukończenia studiów”.