Aktualności

Milena Leszczyńska wyróżniona w konkursie PTM

Zdjęcie laureatki

Rozprawa doktorska dr inż. Mileny Leszczyńskiej otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na najlepszą pracę z zakresu inżynierii materiałowej za rok 2021 w kategorii cykl publikacji.

Program „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej

grafika programu

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do programu rozwoju naukowego i artystycznego w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2023-2024.

Obrony rozpraw doktorskich w grudniu

W grudniu 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się dwie obrony rozpraw doktorskich.

Profesorowie z WIM w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

aparatura badawcza

World’s TOP 2% Scientists 2021

Konkurs MOBILITY PW - trzecia edycja dla doktorantów

18 października 2022 r. został otwarty III konkurs w ramach programu Mobility PW. Tym razem konkurs skierowany jest jedynie do doktorantów i uczestników szkół doktorskich (do 40 roku życia), którzy do tej pory nie byli beneficjentami projektu NAWA PROM PW2.

Oferta Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Zakład Ochron Osobistych, oddział w Łodzi) poszukuje studentki lub studenta zainteresowanego napisaniem interdyscyplinarnej pracy inżynierskiej/magisterskiej w zakresie badania innowacyjnych materiałów polimerowych stosowanych w Środkach Ochrony Indywidualnej.

Konkurs Siemensa i Politechniki Warszawskiej w nowej odsłonie

plakat

Rozpoczął się 27. Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej. Organizowany w odświeżonej formule, ale niezmiennie z myślą o wspieraniu rozwoju i osiągnieć studentów oraz młodych polskich naukowców. Hasło tegorocznej edycji to: „Dane dla środowiska”.

Wizyta gości z PZL Mielec a Lockheed Martin Company

Wizyta w Laboratorium Badań Materiałów Kompozytowych

Dr Ewa Ura-Bińczyk i dr Magdalena Jurczyk-Kowalska 14 października spotkały się z dr. inż. Tomaszem Gałaczyńskim oraz mgr. inż. Marcinem Głodzikiem z PZL Mielec a Lockheed Martin Company. Spotkanie dotyczyło projektów studenckich, które będą realizowane wspólnie z PZL na naszym wydziale.

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim

logo Erasmus

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest poprzez aplikację USOSweb do 7 października 2022 do godz. 10:00.

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2022/2023

Inauguracja roku akademickiego

30 września 2022 roku w Auli im. prof. J.W. Wyrzykowskiego odbyła się Inauguracja nowego roku akademickiego. Podczas wydarzenia obecni byli studenci I roku, studenci starszych roczników, doktoranci, pracownicy wydziału, władze wydziałów Politechniki, a także zaproszeni goście.

Obrony rozpraw doktorskich w listopadzie

zdjęcie studentów w togach

18 listopada 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się dwie obrony rozpraw doktorskich.

Inżynieria materiałowa w centrum uwagi

zdjęcie Dużej Auli podczas wydarzenia

Blisko 1000 uczestników z ponad 50 krajów przyjechało na Politechnikę Warszawską na konferencję E-MRS 2022 Fall Meeting. Podczas wykładów, warsztatów i wystaw prezentowano najnowsze osiągnięciach i trendy w nauce o materiałach.

Obrony rozpraw doktorskich

14 i 28 października na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się obrony rozpraw doktorskich.

Targi Obróbki Cieplnej Metali HEAT TREATMENT

W dniach 20-22 września 2022 roku w Kielcach odbyły się III Targi Obróbki Cieplnej Metali HEAT TREATMENT, podczas których nasi pracownicy prezentowali technologie obróbek cieplnych opracowanych na WIM PW.

VIII Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW

zdjęcie budynki WIM

Wydział Inżynierii Materiałowej i Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić Absolwentów Wydziału i Instytutu Inżynierii Materiałowej do uczestnictwa w VIII Zjeździe Absolwentów, który uczci 20. rocznicę założenia SAIM PW. Wydarzenie odbędzie się 14 października o godzinie 17.30 w gmachu WIM przy ul. Wołoskiej 141.

Rejestracja uzupełniająca na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023

grafika ogłoszenia

19 września 2022 roku zaczyna się rejestracja uzupełniająca na przedmioty w semestrze zimowym r.a. 2022/2023. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w plikach dot. nieuruchomienia niektórych przedmiotów.

Seminarium „Biomateriały na implanty medyczne”

fot. https://zbdw.pl

Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Microsoft Teams 12 października 2022 roku w godzinach 9:00-13:20. Wydarzenie jest jednym z czterech seminariów w ramach projektu "Zintegrowany system dla wdrożeń technologii przyrostowych".

Rekrutacja na studia II stopnia - przedłużenie zapisów

grafika rekrutacyjna

Zapisy na studia magisterskie potrwają do 19 września 2022 roku. Nasz Wydział oferuje 15 miejsc na studiach II stopnia rozpoczynających się od października 2022 na kierunku Inżynieria Materiałowa.

Mikroskopia elektronowa

Prof. Anna Boczkowska, prof. Małgorzata Lewandowska i dr Tomasz Płociński

na najwyższym poziomie

Konkurs "Materiał Movie"

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze ogłosiło konkurs na najlepszy film i scenariusz o tematyce naukowo-edukacyjnej z zakresu szeroko pojętej inżynierii materiałowej, skierowany do studentów i doktorantów uczelni wyższych.

"Inżynieria materiałowa w kryminalistyce" już niedługo na WIM PW

Dr inż. Ewa Ura-Bińczyk otrzymała w drugiej edycji konkursu na granty dydaktyczne z projektu IDUB PW dofinansowanie do uruchomienia nowego przedmiotu na studiach II stopnia.

Targi KOMPOZYT-EXPO®

logo targów

Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® odbędą się 28 i 29 września 2022 roku w EXPO Kraków.

Odszedł Tomasz Brynk

Tomasz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 lipca 2022 roku odszedł od nas Tomasz Brynk, nasz wielki przyjaciel, kolega, wieloletni współpracownik.

Nowe indywidualne zajęcia z PZL Mielec

fot. PZL Mielec

Zapraszamy studentów VII sem. studiów I st. i studiów II st. do realizacji czterech projektów badawczych we współpracy z PZL Mielec - Lockheed Martin Company.

Wyniki konkursu na zespołowe granty dziekańskie i stypendia z subwencji dla młodych naukowców i doktorantów

W wyniku oceny złożonych wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Dziekana z dnia 7 lipca 2022 r., przyznano 10 zespołowych grantów dziekańskich oraz 12 stypendiów dla doktorantów.