Ogłoszenia Dziekanatu

Zapisy na przedmioty w semestrze letnim

W dniach 17-30 czerwca 2024 r. prowadzone będą zapisy na przedmioty w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025.

Spotkanie dot. praktyk studenckich

studenci

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie praktyk studenckich.

Przedłużamy rekrutację na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie poprzez aplikację USOSweb do 25 kwietnia 2024 r. Termin składania dokumentów w Dziekanacie do 26 kwietnia 2024 r. do g. 10:00.

Informacja dot. pracy Dziekanatu | Dean's office information

W dniach 11-19 kwietnia 2024 r. Dziekanat będzie czynny w godz.: 10:00-14:00.

On April 11-19, 2024, the Dean's Office will be open from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie poprzez aplikację USOSweb w dniach 05-26 marca 2024 r. Termin składania dokumentów w Dziekanacie do 27 marca 2024 r.

Specjalne Stypendium Jana Tomaki

studenci

Politechnika Warszawska ze spadku otrzymanego od pana Jana Z. Tomaki, tworzy stypendium "Mr Tomaka’s Special Schlarship", z którego środki przeznacza na stypendia dla studentów i doktorantów pochodzących z Etiopii.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2023/2024

studenci

 Rejestracja odbędzie za pośrednictwem systemu USOS w dniach 12-25 lutego 2024 roku.

Zapisy na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2024

studenci

Spotkanie informacyjne o zapisach na lektoraty dla studentów odbędzie się w dniu 15.02.2024 godz. 11.00 na MS Teams.

Godziny otwarcia Biblioteki

studenci w bibliotece

W dniach 5-13 lutego 2024 roku Biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-13.00.

Zapisy na lektoraty w semestrze letnim r.a. 2023/2024

grafika "Ogłoszenia Dziekanatu"

Zapisy odbędą się w dniach 16-26 lutego 2024 roku.

Rejestracja uzupełniająca na przedmioty w sem. letnim r.a. 2023/2024

grafika do artykułu

Rejestracje uzupełniające będą prowadzone w dniach 5-11 lutego 2024. Rejestracja odbywa się poprzez system USOSweb.

Lektoraty język angielski specjalistyczny poziom B2+ dla studentów II stopnia WIM

studenci w bibliotece

Lektoraty organizowane przez Studium Języków Obcych w semestrze zimowym 2023/2024.

Akcja stypendialna na rok akademicki 2023/2024

studenci

Do 16 października 2023 roku można złożyć wniosek o stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością, rektora.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

W semestrze zimowym 2023/2024 zapisy na zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane przez system USOS w dniach 25-29 września 2023 roku.

Informacje dla studentów I roku

Najważniejsze informacje dla osób, które w październiku 2023 roku rozpoczynają studia I stopnia.

Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy 2023Z | Register for classes for the winter semester 2023Z

W dniach 19-30.06.2023 prosimy o rejestrację poprzez system USOS na zajęcia na semestr zimowy 2023Z.

[English below]

Spotkanie dot. praktyk studenckich / Meeting about student internships

PL: Prof. Agnieszka Jastrzębska, Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zaprasza na spotkanie online poświęcone realizacji na studiach obowiązkowych praktyk studenckich.

EN: Prof. Agnieszka Jastrzębska, The Dean's Plenipotentiary for Student Internships, invites you to an online meeting devoted to the implementation of obligatory student internships at studies.
 

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona

grafika stanowiąca ilustrację do ogłoszenia konkursowego

James Dyson zachęca początkujących inżynierów do podejmowania globalnych wyzwań – ruszają zgłoszenia do kolejnej edycji jego konkursu w 2023 r.

II edycja Konkursu 3W: woda, wodór, węgiel

logo konkursu

Dziennik Gazeta Prawna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w konkursie 3W: woda, wodór, węgiel.

Przysposobienie Biblioteczne dla studentów I roku

E-kurs Przysposobienie Biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie 25 marca -  11 kwietnia 2023 roku. 

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 marca 2023 r. pisma wydawane w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego, umorzenia postępowania administracyjnego oraz decyzje administracyjne wydawane w pierwszej i drugiej instancji, dotyczące skreślenia z listy studentów, doręczane będą studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego USOSweb – moduł Decyzje administracyjne

Stypendia dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia

Ruszyła akcja stypendialna dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

Informacja dla studentów I roku studiów II stopnia

Najważniejsze informacje dla osób, które w lutym 2023 roku rozpoczynają studia II stopnia.

Podania ePW w USOSweb

Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb. Podania są dostępne w zakładce DLA STUDENTA-> Podania ePW.

Rekrutacja do kolejnej sesji Programu ATHENS

Studenci siedzący na schodach w Gmachu Głównym PW

Od 9 do 19 września 2023 roku trwać będzie rejestracja studentów do najbliższej sesji programu, która planowana jest na 18-25 listopada roku.