Aktualności

Konkurs Kreuj zieloną przyszłość

grafika konkursu

Cemex Polska prowadzi nabór zgłoszeń do konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce innowacyjnych rozwiązaniach zarówno technologicznych i produktowych dla branży cementowej, betonowej lub kruszywowej. Do konkursu można zgłosić pracę obronioną w okresie pomiędzy wrześniem 2022 r. a marcem 2024.

Stypendia dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim r.a. 23/24

student

Zgodnie z § 2 ust. 15 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2023/2024 informujemy, że akcja stypendialna w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 jest prowadzona od 19 lutego br., a termin składania wniosków upływa z dniem 4 marca br.

Obrony rozpraw doktorskich w marcu

studenci w togach

21 i 22 marca 2024 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

Znamy laureatów konkursu YOUNG PW II

mikroskop

Dr inż. Marta Lipińska oraz doktoranci: Anna Czajka, Gabriela Komorowska i Tomasz Choma otrzymają dofinansowanie z programu IDUB PW. 

Konkurs o Nagrodę Jana Czochralskiego

Prof. Jan Czochralski - „ojciec światowej elektroniki”, polski naukowiec, słynny chemik, metaloznawca i metalurg

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę Jana Czochralskiego i przesyłania prac dotyczących zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2024.

II edycja Warsztatów Epitaksji z Łukasiewicz - IMiF

Studenci wraz z prof. Krzysztofem Zdunkiem i dr Kingą Kościewicz

Nasi studenci pod opieką prof. Krzysztofa  Zdunka wzięli udział w drugiej edycji Warsztatów Epitaksji w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Warsztaty z ramienia Instytutu koordynowała doktor Kinga Kościewicz, nasza absolwentka.

Obrona rozprawy doktorskiej w lutym

studenci w togach

23 lutego 2024 roku o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Pietrzykowskiej pt.: „Wytwarzanie bioresorbowalnych kompozytów z nanohydroksyapatytu do zastosowania w ortopedii”.

Rekrutacja na studia II stopnia

zdjęcie studentów

Trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunki Inżynieria Materiałowa i Materials Science and Engineering na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Rejestracja kandydatów potrwa do 15 lutego 2024 roku.

Rekrutacja do kolejnej sesji Programu ATHENS

zdjęcie studentów

Program ATHENS ma na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Najbliższa sesja Programu ATHENS odbędzie się w dniach 16-23 marca 2024 r. Rejestracja kandydatów odbędzie się od 16 do 30 stycznia 2024 roku.

VII edycja Stena Circular Economy Award

grafika do informacji o konkursie

Konkurs skierowany do studentów mających pomysł na kampanię promującą GOZ albo działania na rzecz gospodarki cyrkularnej, które można wdrożyć w biznesie lub społeczeństwie.

Nowi Profesorowie na WIM

Zdjęcie Pałacu Prezydenckiego, fot. Marcin Białek

Miło nam poinformować, że do grona profesorów nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa dołączyli nasi profesorowie uczelni Tomasz Wejrzanowski i Dariusz Oleszak.

Obrony rozpraw doktorskich w styczniu 2024

studenci w togach przed Gmachem Głównym PW

11, 12 i 24 stycznia 2024 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Dr inż. Bartłomiej Przybyszewski laureatem XV edycji konkursu Innowator Mazowsza

Dr inż. Bartłomiej Przybyszewski podczas konferencji finałowej

Nasz naukowiec zajął trzecie miejsce w kategorii Innowacyjny Naukowiec za pracę „Wpływ chemicznej oraz fizycznej modyfikacji powłok poliuretanowych na ich właściwości hydro- i lodofobowe”.

Nasi Naukowcy laureatami programu LIDER XIV

grafika programu

W 14. edycji konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla młodych badaczy finansowanie otrzymało 41 projektów. Autorami siedmiu są naukowcy z Politechniki Warszawskiej, w tym dwoje z naszego Wydziału - dr inż. Paulina Kozera i dr inż. Karol Szlązak.

Obrony rozpraw doktorskich

studenci w togach

W dniu 7 i 13 grudnia 2023 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Praca w projekcie - oferta dla doktorantów

zdjecie mikroskopowe

Dr inż. Witold Chromiński zaprasza do udziału w projekcie „Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej”, finansowanego ze środków NCN.

Dwa konkursy MOBILITY PW

Centrum Studiów Zaawansowanych uruchomiło dwa konkursy - pierwszy skierowany do pracowników, drugi do doktorantów. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 grudnia 2023 roku.

Innowacje w Mikroskopii Elektronowej: SEM, FIB, TEM - poznaj najnowsze rozwiązania

logo Labsoft

29 listopada 2023 roku odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiego seminarium naukowego organizowanego przez Labsoft oraz Thermo Fisher Scientific na temat nowych rozwiązań w mikroskopii elektronowej.

Granty badawcze „Materials for Young”

osoba pracująca przy mikroskopie

W ramach realizacji programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” ogłasza się konkurs na granty badawcze dla młodych naukowców.

Rusza projekt na pilotażową instalację wytwarzania i magazynowania energii w PW

Zespół projektowy

Głównym celem projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach Politechniki Warszawskiej, poprzez zastosowanie najnowszych, ekologicznych i wysokowydajnych technologii bazujących na źródłach odnawialnych.

Zbiórka rzeczy dla Schroniska na Paluchu

pies

W ośmiu miejscach na terenie PW (WIM, WEiTI, WIBHiŚ, WMEiL, WF, WCH, Biuro IDUB, Biblioteka Główna) od 25 października do 8 listopada będzie można przynieść rzeczy dla potrzebujących zwierząt. Zbiórka jest elementem akcji Psy na PW, której celem jest promocja adopcji zwierząt.

Laboratorium Badań dla Przemysłu z akredytacją PCA

certyfikat

Polskie Centrum Akredytacji nadało w październiku 2023 roku naszej jednostce Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB1876. Jest to potwierdzenie, że Laboratorium spełnia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Prof. Małgorzata Lewandowska w Radzie Doskonałości Naukowej

prof. Małgorzata Lewandowska

Pani Profesor będzie uczestniczyć w pracach Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych jako przedstawicielka dyscypliny Inżynieria Materiałowa w kadencji na lata 2024-2027.

Ranking World’s TOP 2% Scientists 2022

Zdjęcie przedstawiające mikroskop

Czworo przedstawicieli naszego Wydziału znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Ranking pokazuje najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie - ich publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Nowe indywidualne zajęcia z PZL Mielec

fot. PZL Mielec

Zapraszamy studentów VII sem. studiów I st. i studiów II st. do realizacji dwóch projektów badawczych we współpracy z PZL Mielec - Lockheed Martin Company.