Aktualności

Kompozyty Cu-Mo do zastosowań w elektronice

zdjęcie przedstawiające telefon i laptopa

Producenci urządzeń elektronicznych dążą do tego, aby ich produkty miały coraz to większą moc, więc dokładają do nich kolejne elementy jednocześnie nie zmieniając wielkości produktu. Prowadzi to do tego, że ciepło, które generuje urządzenie jest wolniej odprowadzane, a to może zaburzać jego funkcjonowanie.

Strategia Rozwoju WIM PW do 2030 roku

budynek WIM PW prz ul. Wołoskiej

Rada Wydziału w dniu 19 maja 2023 roku uchwaliła Strategię Rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Dokument wyznacza kierunki działania Wydziału na kolejne dziesięciolecie i określa cele w obszarze nauki i kształcenia, mając na uwadze troskę o społeczność akademicką i rozwój relacji społecznych.

Prof. Anna Boczkowska jednym z głównych prelegentów konferencji LightCon

Prof. Anna Boczkowska

LightCon to pierwsze międzynarodowe wydarzenie stanowiące połączenie targów i konferencji poświęcone technologiom #lightweightconstruction. Odbędzie się ono 13 czerwca 2023 roku w centrum targowym w Hanowerze.

Nasi naukowcy laureatami Stypendiów START

logo Fundacji

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, a wśród nich Wiktor Bednarczyk i Michał Jakubczak.

Rekrutacja do SD PW w r.a. 2023/2024

Zdjęcie przedstawia troje studentów

Informujemy, że 21 czerwca 2023 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy r.a. 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Konkurs Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

plakat konkursu

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych.

Nowy ogniotrwały stop o wysokiej entropii

obraz prezentujący strukturę stopu dla czterech różnych temperatur

W czasopiśmie naukowym Nature Communications (IF = 17.694) opublikowany został artykuł, poświęcony nanokrystalicznemu ogniotrwałemu stopowi o wysokiej entropii, który może znaleźć zastosowanie m.in. w energetyce jądrowej czy w przemyśle kosmicznym. Współautorem publikacji jest nasz naukowiec, dr hab. inż. Jan Wróbel.

Dr inż. Agata Sotniczuk z nagrodą Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

plakat konkursowy

Rozprawa doktorska naszej badaczki została nagrodzona w konkursie pod hasłem „Rdza czy złoto”. Wyniki konkursu poznaliśmy podczas XVI konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, która odbyła się w Ostródzie w dniach 19-21 kwietnia 2023 roku.

Seminarium „Technologie przyrostowe, wykańczające i ich wykorzystanie w wytwarzaniu implantów”

fot. zbdw.pl

Zapraszamy do udziału  w drugim seminarium pt. „Technologie przyrostowe, wykańczające i ich wykorzystanie w wytwarzaniu implantów” organizowanym w ramach projektu „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych” realizowanego w programie NAWA Partnerstwa Strategiczne.

Kolejne warsztaty w ramach projektu ZBDW – 3D

Zdjęcie przedstawiające wydruk 3D

Piąte warsztaty z cyklu "Optymalizacja parametrów procesu w różnych technologiach addytywnych" odbędą się w dniach 15-19 maja 2023 roku Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie z Rektorem Politechniki Warszawskiej

Spotkanie z JM Rektorem

21 kwietnia 2023 roku Jego Magnificencja Rektor prof. Krzysztof Zaremba złożył wizytę na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Warsztaty w Sieci Badawczej Łukasieiwcz

Zdjęcie przedstawiające wydruk 3D

Czwarte warsztaty z cyklu "Technologie addytywne, technologie wykończeniowe i ich zastosowanie w wytwarzaniu implantów" odbędą się w dniach 24-28 kwietnia 2023 roku w Sieci Badawczej Łukasieiwcz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Seminarium naukowe CB POB Technologie Materiałowe

zdjęcie przedstawiające osobę pracującą przy mikroskopie

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym POB Technologie Materiałowe, będącym okazją do poznania tematyki badawczej oraz dotychczasowych osiągnięć laureatów konkursu Technologie Materiałowe-3. Wydarzenie odbędzie się 15 maja 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 09:00-13:00 na platformie MS Teams.

Wizyta w CIOP-PIB

Zdjęcie z wizyty w CIOP-PIB prezentujące osoby biorące udział w spotkaniu

29 marca 2023 roku prof. Anna Boczkowska, dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska oraz mgr inż. Michał Misiak i Kamila Strycharz odwiedzili Zakład Ochron Osobistych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w Łodzi.

Wyniki rankingu QS by Subject

Materials Sciences w PW nr 1 w Polsce!

Przysposobienie Biblioteczne dla studentów I roku

E-kurs Przysposobienie Biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie 25 marca -  11 kwietnia 2023 roku. 

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2023/2024

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie poprzez aplikację USOSweb w dniach 28 marca - 11 kwietnia 2023 roku.

Nasi Naukowcy laureatami konkursu YOUNG PW

aparatura badawcza

Witold Chromiński, Jakub Ciftci, Joanna Idaszek, Michał Jakubczak i Barbara Wieluńska-Kuś otrzymają dofinansowanie do swoich projektów w I edycji konkursu „YOUNG PW” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Znamy nazwiska laureatów konkursu DEMO Materials

Projekty Julii Kosińskiej, Mateusza Malikowskiego, Miłosza Nowaka i Doriana Żarny otrzymały finansowanie z Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Profesor Anna Boczkowska z tytułem „Srebrnego Inżyniera 2022”

Prof. Anna Boczkowska ze statuetką "Srebrnego Inżyniera"

Redakcja „Przeglądu Technicznego” ogłosiła wyniki 29. edycji plebiscytu „Złoty Inżynier” podczas uroczystej gali, która odbyła się 3 marca 2023 roku. Tytuł „Srebrnego Inżyniera 2022” w kategorii Nauka otrzymała Dziekan naszego wydziału.

Rejestracja do programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 odbędzie się w dniach 6-19 marca 2023 roku. W dniu 06 marca o godz.: 14:15 zapraszamy na spotkanie informacyjne do Auli im. prof. Wyrzykowskiego.

Konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

XXV Sympozjum Naukowe „KOMPOZYTY – Teoria i praktyka”

logo PTMK

Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej oraz Komitetem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić na Jubileuszowe XXV Sympozjum Naukowe „KOMPOZYTY – Teoria i praktyka”, które odbędzie się w dniach 31.05-2.06.2023 roku w Brennej.

Ethics and epistemology of AI - ENHANCE Summer Course

plakat

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE na międzynarodowy kurs letni poświęcony etycznym i poznawczym aspektom funkcjonowania sztucznej inteligencji. Kurs organizowany jest w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

Informacja dla studentów I sem. studiów II stopnia

Dziekanat

W dniach 28 lutego - 02 marca 2023 zapraszamy studentów przyjętych na studia drugiego stopnia rozpoczynających się w lutym 2023 po odbiór dokumentów związanych z przyjęciem na studia.