Ranking World’s TOP 2% Scientists 2022

Zdjęcie przedstawiające mikroskop

Czworo przedstawicieli naszego Wydziału znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Ranking pokazuje najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie - ich publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Naukowcy z WIM PW w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022 (dane za całą karierę):

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik (Materials),
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska (Materials).
     

Naukowcy z WIM PW w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022 (dane za ostatni rok):

  • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni (Materials),
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski (Biomedical Engineering).
     

TOP 2% Scientists 2022 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy z kariery badawczej (wykorzystując dane od 1960 roku), w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego. Na liście dotyczącej kariery naukowej znalazło się 1066 badaczy z Polski – to reprezentanci 174 instytucji naukowych (uczelni i instytutów badawczych). Politechnika Warszawska może się tu pochwalić 53 przedstawicielami.

Ranking jest opracowywany w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Pełne zestawienie jest dostępne na stronie wydawnictwa Elsevier.