Rekrutacja do kolejnej sesji Programu ATHENS

zdjęcie studentów

Program ATHENS ma na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Najbliższa sesja Programu ATHENS odbędzie się w dniach 16-23 marca 2024 r. Rejestracja kandydatów odbędzie się od 16 do 30 stycznia 2024 roku.

Sesje ATHENS odbywają się 2 razy do roku, w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) i program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z lokalnym systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Uczestnictwo jest bezpłatne, a koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?
1. Wypełnij formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznacz wybrane kursy.
2. Wydrukuj i podpisz formularz rejestracyjny oraz Student Commitment.
3. Dostarcz formularz rejestracyjny z podpisem i pieczątką dziekana lub prodziekana ds. studenckich do 31 stycznia 2024 r. do Biura Programu Erasmus+, ul. Noakowskiego 18, pok. 610 (6 piętro).

Więcej szczegółów: http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Gołębiowska, Koordynator Programu ATHENS, e-mail: athens@pw.edu.pl