Praca w projekcie - oferta dla doktorantów

zdjecie mikroskopowe

Dr inż. Witold Chromiński zaprasza do udziału w projekcie „Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej”, finansowanego ze środków NCN.

Wymagania

 • Uczestnik Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej
 • zaangażowanie w pracę w projekcie
 • Znajomość zagadnień dotyczących procesów wydzieleniowych w stopach aluminium Al-Mg-Si)
 • Doświadczenie w preparatyce próbek do badań mikrotwardości, DSC, obserwacji metalograficznych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań przemian fazowych z wykorzystaniem techniki DSC oraz w analizie danych,
 • Mile widziana znajomość oprogramowania ThermoCalc.
   

Opis zadań

 • Prowadzenie obliczeń układów równowagi w programie ThermoCalc
 • Przygotowanie stopów o określonym składzie chemicznym oraz prowadzenie ich obróbki cieplnej
 • Pomiary mikrotwardości
 • Prowadzenie badań DSC
 • Przygotowywanie publikacji
 • Analiza danych
 • Spełnienie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Szkole Doktorskiej

Warunki zatrudnienia

 • wynagrodzeniem, na które składa się stypendium NCN do 28.10.2024
   

Wymagane dokumenty

 • CV, wykaz osiągnięć naukowych (np. publikacje, stypendia, staże), kopia dyplomu, dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły doktorskiej, list motywacyjny zawierający opis kompetencji kandydata
   

Adres mail do zgłoszeń oraz dodatkowe informacje

Termin nadsyłania zgłoszeń

 • 20.11.2023