Dr inż. Bartłomiej Przybyszewski laureatem XV edycji konkursu Innowator Mazowsza

Dr inż. Bartłomiej Przybyszewski podczas konferencji finałowej

fot. innowacyjni.mazovia.pl

Nasz naukowiec zajął trzecie miejsce w kategorii Innowacyjny Naukowiec za pracę „Wpływ chemicznej oraz fizycznej modyfikacji powłok poliuretanowych na ich właściwości hydro- i lodofobowe”.

Konkurs od piętnastu lat stanowi platformę wspierającą rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie. O jego popularności świadczy duża liczba zgłoszeń – w tej edycji wnioski konkursowe wysłało 48 firm i 34 naukowców, co dało łączną liczbę 82 aplikacji.

24 listopada 2023 roku odbyła się konferencja finałowa, podczas której wyróżnienie otrzymało jeszcze troje naukowców z Politechniki Warszawskiej.

Lista laureatów jest dostępna na stronie innowacyjni.mazovia.pl.