Rusza projekt na pilotażową instalację wytwarzania i magazynowania energii w PW

Zespół projektowy

Głównym celem projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach Politechniki Warszawskiej, poprzez zastosowanie najnowszych, ekologicznych i wysokowydajnych technologii bazujących na źródłach odnawialnych.

Realizacja projektu uwzględnia prace inwestycyjne i badawcze. Część inwestycyjna obejmować będzie zaprojektowanie oraz budowę instalacji do wytwarzania, magazynowania i zarządzania energią elektryczną w oparciu o efektywne oraz trwałe technologie fotowoltaiczne i bateryjne zintegrowane inteligentnymi układami energoelektronicznymi. W obszarze badawczym projekt zakłada analizę wybranych systemów bateryjnych i przetwarzania energii pod kątem opracowania optymalnych z punktu widzenia efektywności energetycznej i trwałości rozwiązań w celu potencjalnej budowy podobnych systemów w ramach infrastruktury Politechniki Warszawskiej. Wyniki badań będą stanowić także bazę do przyszłych projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w ramach współpracy z przemysłem.

Istotnym elementem instalacji mającym wpływ na zaspokojenie potrzeb własnych pracowników Uczelni będą ładowarki urządzeń elektrycznych (w tym samochodów, rowerów i hulajnóg).
 

schemat

  
Projekt realizowany będzie przez 4 Wydziały Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki, Wydział Elektryczny) we współpracy ze STOEN Operator sp. z o.o. . Efektem tej współpracy w przyszłości będzie włączenie zbudowanej instalacji w sieć elektroenergetyczną w ramach strategii Elastyczności Energetycznej. Elastyczność energetyczna to przede wszystkim zdolność systemu energetycznego do dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków podaży i popytu na energię przez odbiorców końcowych.

schemat

Projekt jest realizowany w ramach konkursu STRATEG PW ze środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni.

  

Zobacz także: