Rekrutacja na studia II stopnia

zdjęcie studentów

Trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunki Inżynieria Materiałowa i Materials Science and Engineering na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Rejestracja kandydatów potrwa do 15 lutego 2024 roku.

Informacje o trwającej rekrutacji znajdują się na stronie https://bps.pw.edu.pl.

Instrukcja obsługi Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - pobierz

Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty (kopia dyplomu i suplementu) należy załączyć w systemie IRK. Po zakwalifikowaniu na studia należy złożyć oryginały dokumentów w Dziekanacie Wydziału (ul. Wołoska 141, pok. 204, 02-507 Warszawa w godzinach 09:00-15:00).