Obrony rozpraw doktorskich w styczniu 2024

studenci w togach przed Gmachem Głównym PW

11, 12 i 24 stycznia 2024 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

11 stycznia 2024 godz. 12:00 - mgr inż. Ewelina Blanka Możdżyńska pt.: „Struktura oraz właściwości luminescencyjne warstw epitaksjalnych azotku galu z borem (BGaN)”.
Z dokumentacją związaną z przewodem doktorskim można się zapoznać w serwisie BIP.

12 stycznia 2024 godz. 12:00 - mgr inż. Karolina Elżbieta Szwejkowska pt.: „Kształtowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych staliwa przy wykorzystaniu procesów nanostrukturyzacji bainitycznej”.
Z dokumentacją związaną z przewodem doktorskim można się zapoznać w serwisie BIP

24 stycznia 2024 godz. 11:00 - mgr inż. Żaneta Górecka pt.: „Biodegradable composite materials for implantable fiducial markers”.
Z dokumentacją związaną z przewodem doktorskim można się zapoznać w serwisie BIP.