Konkurs o Nagrodę Jana Czochralskiego

Prof. Jan Czochralski - „ojciec światowej elektroniki”, polski naukowiec, słynny chemik, metaloznawca i metalurg

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę Jana Czochralskiego i przesyłania prac dotyczących zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2024.

Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • za pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską),
 • za pracę doktorską,
 • za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne (nagroda może być indywidualna lub zespołowa).
   

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

 • procesów krystalizacji i rekrystalizacji;
 • otrzymywania, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów;
 • otrzymywania i właściwości stopów do łożysk ślizgowych;
 • badania struktury metali i stopów;
 • odkształceń sprężystych i/lub plastycznych metali i stopów;
 • badań korozyjnych sprzężonych z badaniami wytrzymałościowymi;
 • stopów metali lekkich, ich struktury, właściwości i zastosowań.
   

Zgłaszać można również prace dotyczące innych obszarów, o których mowa w dorobku publikacyjnym prof. Czochralskiego lub w innych przekazach.

Wnioski o nagrodę mogą składać: dziekani wydziałów lub rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, członkowie Kapituły, laureaci nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (w postaci plików pdf) na adres: konkurs.czochralski@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod tym adresem.

Informacji o konkursie udziela Agnieszka Maj, sekretarz ds. organizacyjnych, tel. (22) 2346676, e-mail: konkurs.czochralski@pw.edu.pl