II edycja Warsztatów Epitaksji z Łukasiewicz - IMiF

Studenci wraz z prof. Krzysztofem Zdunkiem i dr Kingą Kościewicz

Nasi studenci pod opieką prof. Krzysztofa  Zdunka wzięli udział w drugiej edycji Warsztatów Epitaksji w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Warsztaty z ramienia Instytutu koordynowała doktor Kinga Kościewicz, nasza absolwentka.

Założeniem warsztatów jest stworzenie studentom warunków do samodzielnej realizacji zadań badawczych, polegających na identyfikacji i charakteryzacji wskazanych próbek materiałowych. W tym roku były to warstwy: BN, SiC, GaN, GaAs, InGaAs, InP oraz Al2O3. A to wszystko w oparciu o wykorzystanie przez nich zaawansowanych, a niekiedy specyficznych metod charakteryzacji materiałów elektronicznych, z użyciem specjalistycznej aparatury w Łukasiewicz – IMIF oraz na WIM PW.

Finałem warsztatów były prezentacje studentów i podsumowanie ich wyników badań. Każdy ze studentów dostał imienne certyfikaty i drobny upominek od Łukasiewicz – IMIF jako podziękowanie za swój udział.

„Bardzo mnie cieszy zainteresowanie organizowanymi przez Łukasiewicz – IMIF spotkaniami z epitaksją. W ubiegłym roku swoje wyniki prezentowały 4 zespoły. W tym roku było ich już 8! Wszyscy świetnie poradzili sobie z analizowanymi materiałami! – mówi doktor Kinga Kościewicz z Grupy Badawczej Technologie SiC – Dziękuję także kolegom (Wojciech Jasłowski, Jakub Jagiełło, Artur Dobrowolski, Paweł Ciepielewski, Maciej Fokt, Marek Guziewicz, Emil Tymicki) i koleżankom (Ewa Dumiszewska, Beata Stańczyk, Magdalena Romaniec, Beata Pyrzanowska) z Łukasiewicz – IMIF za chęć podzielenia się z swoją wiedzą i tym samym współtworzenie II Warsztatów Epitaksji.

Kolejna edycja zajęć odbędzie się za rok – serdecznie zapraszamy!

Źródło: https://imif.lukasiewicz.gov.pl