Laboratorium Badań dla Przemysłu z akredytacją PCA

certyfikat

Polskie Centrum Akredytacji nadało w październiku 2023 roku naszej jednostce Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB1876. Jest to potwierdzenie, że Laboratorium spełnia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium Badań dla Przemysłu zajmuje się wdrażaniem nowoczesnej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej do praktyki przemysłowej poprzez doradztwo i realizację usług badawczych. Zespół specjalizuje się w obszarze badań niszczących i nieniszczących (NDT), ekspertyzach materiałowych, doborze materiałów oraz ocenie stanu technicznego konstrukcji przemysłowych.

Laboratorium skupia specjalistów, posiadających wysokie kwalifikacje, potwierdzone m.in. tytułami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz certyfikatami II i III stopnia w badaniach NDT zgodnie z PN IS0 9712 i ściśle współpracuje z kadrą naukową Wydziału Inżynierii Materiałowej na wielu płaszczyznach badawczych.