Znamy laureatów konkursu YOUNG PW II

mikroskop

Dr inż. Marta Lipińska oraz doktoranci: Anna Czajka, Gabriela Komorowska i Tomasz Choma otrzymają dofinansowanie z programu IDUB PW. 

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców. W tej edycji wyróżniono łącznie 56 wniosków.

Nasi naukowcy będą w ramach YOUNGa realizować następujące projekty:

  • dr inż. Marta Lipińska - Nanokompozyty AA6xxx/Al2O3 otrzymane metodą tarciową z mieszaniem – wytwarzanie oraz charakterystyka mikrostruktury i mechanizmów umocnienia;
  • mgr inż. Tomasz Choma - Materiały nowej generacji do zastosowań w ekstremalnych warunkach: Projektowanie i wytwarzanie przyrostowe ogniotrwałych stopów o wysokiej entropii do zastosowań wysokotemperaturowych;
  • mgr inż. Anna Czajka - Ekologiczna modyfikacja włókien naturalnych i ich biokompozyty na bazie bio-żywicy epoksydowej;
  • mgr inż. Gabriela Komorowska  - Wielowarstwowa katoda dla wydajnych i trwałych wysokotemperaturowych ogniw paliwowych.