Druga edycja programu Best Paper

zdjęcie

W ramach programu Best Paper organizowany jest konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej. 

W drugiej edycji konkursu nabór zgłoszeń trwa do końca maja i obejmuje artykuły opublikowane w wersji finalnej w 2020 roku.  

Program skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. 

Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz założenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu. 

Szczegóły dotyczące programu Best Paper znajdują się w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy. 

Wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy lub korespondencję w sprawie konkursu prosimy przesyłać na adres: idub.publication@pw.edu.pl