Specjalne wydanie czasopisma "Materials"

plakat

Profesor Katarzyna Konopka, Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Materials (140 pkt, IF 3.057) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru ”Advances in Metal and Ceramic Matrix Composites”.