Erasmus+: rekrutacja

plakat

fot. cwm.pw.edu.pl

W dniach 1-25 marca 2021 roku prowadzona będzie rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest poprzez aplikację USOSweb w dniach 01-25 marca 2021 roku.

Termin składania dokumentów w Dziekanacie do 26 marca 2021 roku.

Dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: iwona.gusta@pw.edu.pl (tylko wnioski przesłane z adresu email w domenie PW będę uwzględniane w procedurze aplikacyjnej).

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. Wniosek aplikacyjny, wydrukowany z USOSweb i podpisany przez studenta.
  2. Zaświadczenie o średniej ocen (średnia skumulowana od początku studiów) - zaświadczenie dołączy Dziekanat po przesłaniu wniosku aplikacyjnego.
  3. Zaświadczenie o znajomości języka obcego, którym student będzie posługiwał się na uczelni zagranicznej (nie dotyczy języka obcego realizowanego w Politechnice Warszawskiej).
  4. Zaświadczenie o zaangażowaniu studenta w działalność na PW (np. Samorząd Studentów, ESN, koło naukowe).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:

  • dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. Uczelni: wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl,
  • Iwona Gusta: iwona.gusta@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje o programie i procedurze aplikacyjnej na https://www.cwm.pw.edu.pl.
  

Spotkanie informacyjne

W dniu 02 marca 2021 o godz.: 17:15 (na platformie Teams) odbędzie się spotkanie informacyjne.