Płatne staże w nowoczesnych laboratoriach UDT

UDT zaprasza studentów studiów II stopnia do udziału w spotkaniu on-line z dr. inż. Wojciechem Manajem – dyrektorem Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, pierwszego w Polsce akredytowanego laboratorium badawczego.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się:

  • Dlaczego Urząd Dozoru Technicznego to idealny pracodawca dla inżyniera?
  • Kogo szuka UDT i jakie oferuje możliwości rozwoju zawodowego?
  • Jak zdobyć staż w nowoczesnych laboratoriach UDT?

Spotkanie odbędzie się 9 marca 2021 r., godz. 17.00 na platformie Teams.

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) – pierwsze w Polsce akredytowane laboratorium badawcze i od 2010 r. – laboratorium wzorcujące. CLDT działa jako jednostka badawczo-rozwojowa UDT, wykonuje badania i ekspertyzy zarówno w swoich laboratoriach (Poznań, Kraków, Warszawa), jak i w miejscu zainstalowania urządzeń (laboratoria mobilne). Jednostki laboratoryjne wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowo-badawczy. Nasi eksperci wykonują szerokie spektrum badań: badania wytrzymałościowe niszczące, klasyczne badania nieniszczące oraz te zaawansowane takie jak: badania metodą emisji akustycznej, Time of Flight Diffraction, Phased Array, radiografia cyfrowa czy impulsowe prądy wirowe.

Więcej informacji na www.udt.gov.pl.