Specjalne wydanie czasopisma "Coatings"

grafika do artykułu

Dr inż. Rafał Chodun, jako redaktor gościnny wydania specjalnego (Advances in Thin Film Fabrication by Magnetron Sputtering) czasopisma Coatings (IF 2.436), zaprasza do nadsyłania artykułów.

Celem tego wydania specjalnego jest utworzenie zbioru artykułów opisujących najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii wytwarzania cienkich warstw. Szczególnie interesują nas prace poświęcone wpływowi modyfikacji rozpylania magnetronowego na warunki syntezy, parametry i właściwości wytwarzanych powłok. Przykładowe zagadnienia określone zostały w sposób następujący:

  • modyfikacja źródła plazmy magnetronowej i/lub źródeł zasilania;
  • modyfikacje procesu sterowania plazmą;
  • wykorzystanie dodatkowych środków wspomagających syntezę warstw (zwłaszcza niekonwencjonalnych);
  • wykorzystanie plazmy o wysokim stopniu nierównowagowości;
  • metody impulsowe rozpylania magnetronowego, np. HiPIMS;
  • warstwy nierównowagowe;
  • cienkie warstwy o specjalnych właściwościach strukturalnych (nanostruktury, warstwy nanokompozytowe, supersieci itp.);
  • cienkie warstwy o specjalnych właściwościach funkcjonalnych.

Więcej informacji: www.mdpi.com

 

Polecamy także: