Naukowcy z WIM uczestniczą w projekcie finansowanym przez sieć M-ERA.NET 2

zdjęcie do artykułu

Jednym z zespołów realizujących projekt Light-weight composite structures with tailored mechanical, electrical and thermal properties (LITAPROP) jest grupa prof. dr hab. inż. Anny Boczkowskiej. Badania będą prowadzone przez konsorcjum, które oprócz PW, tworzą Technische Universität Dresden z Niemiec oraz TMBK Partners sp. z o.o. z Polski.

Finansowanie otrzymał też projekt Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO, którego koordynatorem jest prof. dr hab. inż. Marek Marcinek z Wydziału Chemicznego PW. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Norwegii.
 

Konkurs przeznaczony był dla międzynarodowych konsorcjów złożonych z co najmniej 3 zespołów pochodzących z co najmniej 2 krajów. Zgłaszane wnioski mogły dotyczyć jednego z 6 zagadnień z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej (Modeling for materials engineering and processing; Innovative surfaces, coatings and interfaces; High performance composites; Functional materials; New strategies for advanced material-based technologies in health applications; Materials for additive manufacturing).

W pierwszym etapie do konkursu M-ERA.NET 2 wpłynęło 236 wniosków wstępnych, w drugim etapie 144 wnioski pełne. Do dofinansowania wybrano 42 projekty, w 11 z nich uczestniczą naukowcy z Polski.

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu 2020 oraz listy rankingowe dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci M-ERA.NET.