Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa za rok 2020.

Warunki udziału w konkursie:

 1. Dyplom oraz nagroda finansowa przyznawana jest przez Prezesa PTM na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć  osoby, które w 2020 roku obroniły rozprawę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa.
 3. Nagroda pieniężna wynosi 5 000 zł i jest przyznawana jako dofinansowanie do konferencji krajowej lub zagranicznej wskazanej przez laureata konkursu.
 4. Wniosek o przyznanie nagrody składa promotor pracy doktorskiej w terminie do: 31 maja 2021 roku na adres:
  Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Akademia Górniczo-Hutnicza, im. St. Staszica w Krakowie
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wniosek powinien zawierać:

 1. Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej.
 2. Opinię promotora.
 3. Kopie recenzji rozprawy.
 4. CV osoby stającej do konkursu wraz z dorobkiem publikacyjnym.

http://ptm-materials.pl