Ethics and epistemology of AI - ENHANCE Summer Course

plakat

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE na międzynarodowy kurs letni poświęcony etycznym i poznawczym aspektom funkcjonowania sztucznej inteligencji. Kurs organizowany jest w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

Kurs ma charakter innowacyjny, interdyscyplinarny i eksperymentalny. Stanowi odpowiedź na wyzwania związane z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem chatbotów takich jak Replika, ChatGPT czy aplikacji monitorujących nasze zdrowie psychiczne (np. Happify).

W pierwszym tygodniu maja uczestnicy kursu spotkają się w Berlinie, aby wspólnie przyjrzeć się założeniom i stereotypom wbudowanym w różne systemy sztucznej inteligencji oraz zbadać, w jaki sposób wpływają one na użytkowników i jak mogą kształtować ich obraz świata oraz zmieniać relacje społeczne.

Udział w kursie umożliwi studentom zdobycie podstawowej wiedzy zarówno z informatyki, jak i z etyki. Wiedza ta zostanie wykorzystana podczas zajęć praktycznych w realizacji grupowych projektów. Będą one dotyczyć aktualnych wyzwań towarzyszących wykorzystywaniu technologii AI w różnych dziedzinach życia. Podczas kursu zostaną również omówione różne zastosowania systemów sztucznej inteligencji i możliwe ścieżki badań, które mogłyby umożliwić rozwój etycznie akceptowalnych systemów AI w przyszłości.

Umiejętność programowania u uczestników kursu nie jest wymagana.

REJESTRACJA POTRWA DO: 19 MARCA 2023 r. Szczegóły na https://www.tu.berlin
Osoba kontaktowa: Rahel Moser (j.moser@tu-berlin.de)