Wizyta w CIOP-PIB

Zdjęcie z wizyty w CIOP-PIB prezentujące osoby biorące udział w spotkaniu

29 marca 2023 roku prof. Anna Boczkowska, dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska oraz mgr inż. Michał Misiak i Kamila Strycharz odwiedzili Zakład Ochron Osobistych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w Łodzi.

Tego dnia w CIOP-PIB odbyło się seminarium pn. „Modyfikowane grafenem materiały z ukierunkowaniem na zastosowanie w środkach ochrony rąk i nóg”, na którym Pani Dziekan wygłosiła prezentację pt. „Możliwości zastosowania nanocząstek węglowych w materiałach polimerowych, w tym w elastomerach”.

Nasz Zespół odwiedził także laboratoria badań termicznych, chemicznych i mechanicznych w Pracowni Ochron Rąk i Nóg. Współpraca Wydziału z Instytutem obejmuje działania badawcze realizowane w ramach Programu Wieloletniego na lata 2023-2025.