XXV Sympozjum Naukowe „KOMPOZYTY – Teoria i praktyka”

logo PTMK

Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej oraz Komitetem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić na Jubileuszowe XXV Sympozjum Naukowe „KOMPOZYTY – Teoria i praktyka”, które odbędzie się w dniach 31.05-2.06.2023 roku w Brennej.

XXV Sympozjum Naukowe „Kompozyty Teoria i praktyka” jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych. Celem sympozjum jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania, modelowania oraz zastosowania materiałów kompozytowych. Wolą organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. 

W programie tegorocznego wydarzenia zaplanowano sesje referatowe oraz sesję posterową. Postery oraz prezentacje młodych naukowców będą oceniane przez Komisję Konkursową, a Autorzy wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody.
 

ZAKRES TEMATYCZNY SYMPOZJUM:

  • Technologie wytwarzania kompozytów i ich przetwarzania.
  • Nauka o materiałach i inżynieria materiałów kompozytowych.
  • Mechanika materiałów kompozytowych od skali nano do makro.
  • Modelowanie materiałów kompozytowych.
  • Metody badań materiałów i struktur kompozytowych.
  • Zastosowanie materiałów kompozytowych w inżynierii budowlanej, mechanicznej i lotniczej, medycynie, inżynierii chemicznej, przemyśle morskim, motoryzacyjnym, inżynierii pojazdów szynowych i innych.
  • Recykling materiałów i konstrukcji kompozytowych.
  • Monitorowanie stanu, degradacja, eksploatacja materiałów i struktur kompozytowych.
  • Nowe trendy w materiałach kompozytowych.

Język konferencji: polski, angielski.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie karty zgłoszenia on-line dostępnej na stronie https://www.ptmk.net/karta-zgloszeniowa-online.