Informacja dla studentów I sem. studiów II stopnia

Dziekanat

W dniach 28 lutego - 02 marca 2023 zapraszamy studentów przyjętych na studia drugiego stopnia rozpoczynających się w lutym 2023 po odbiór dokumentów związanych z przyjęciem na studia. 

Prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu WIM (ul. Wołoska 141, pok. 204).