Konkurs Prac Dyplomowych im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego

Do 16 października 2023 roku przyjmowane są prace dyplomowe z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym lub techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2022/2023.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej,
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, w wersji elektronicznej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), w wersji elektronicznej.

Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród. Data zostanie podana w późniejszym terminie.

Prace wraz z dokumentacją należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxxiii-edycja