Obrony rozpraw doktorskich w czerwcu

Zdjęcie absolwentów przed Gmachem Głównym Politechniki

Przewodnicząca i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa zawiadamiają, że w dniach 23 i 30 czerwca 2023 roku w Sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

23 czerwca o godz. 14.15 do obrony rozprawy pt.: "Effect of chemical and physical modifications of polyurethane coatings on their hydrophobic and icephobic properties" przystąpi mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski. Więcej informacji »
 

30 czerwca o godz. 10:00 mgr inż. Kamil Dydek podejmie się obrony rozprawy pt. "Wpływ kopoliamidowych włóknin z nanorurkami węglowymi na właściwości polimerowych kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi". Więcej informacji »

 
Informujemy, że obrony odbędą się w trybie hybrydowym. Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w wydarzeniach proszone są o mailowe zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl do dnia:

  • 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 - obrona mgr. inż. Bartłomieja Przybyszewskiego,
  • 28 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. - obrona mgr. inż. Kamila Dydka.