Nasi naukowcy w World’s TOP 2% Scientists 2019

Zdjęcie przedstawiające mikroskop

Prof. Małgorzata Lewandowska i prof. Tadeusz Kulik znaleźli się na liście najczęściej cytowanych dwóch procent naukowców na świecie. Zestawienie World’s TOP 2% Scientists, które opublikowano na łamach czasopisma „PLOS Biology Journal”, zostało przygotowane przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies.

Na liście znalazło się blisko 160 tys. naukowców z całego świata. Polska z 726 badaczami została sklasyfikowana na 27. pozycji tego zestawienia. Najliczniej reprezentowaną instytucją z naszego kraju jest Polska Akademia Nauk z 141 pracownikami wymienionymi na liście. Na podium znalazły się jeszcze Uniwersytet Warszawski (52 naukowców) i Politechnika Warszawska (42 badaczy). Dalej możemy znaleźć Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (34 osoby), Uniwersytet Jagielloński (32 osoby), Politechnikę Wrocławską (27 osoby), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (25 osoby), Politechnikę Poznańską (23 osoby) oraz Politechnikę Gdańską (22 osoby). 

Ranking TOP 2% za rok 2019 opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Do tego celu zespół analityków z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier i SciTech Strategies użył algorytmu wykorzystującego 6 różnie ważonych parametrów. Algorytm promuje publikacje, w których dany autor był jedynym bądź pierwszym lub ostatnim nazwiskiem na liście autorów. 

Wykaz wszystkich wyróżnionych naukowców dostępny jest na stronie data.mendeley.com. Listę naukowców z PW znajdziemy na pw.edu.pl.