Naukowcy z WIM PW laureatami konkursów NCN

Zdjęcie do artykułu

Pod koniec listopada poznaliśmy wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Z radością informujemy, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania są projekty zgłoszone przez naszych naukowców i realizowane przez konsorcja z udziałem Wydziału.

Projekty z PW z dofinansowaniem w ranach konkursu OPUS 19:

  • Kompozyty na osnowie metalicznej wzmacniane nano-cząstkami 2D i 3D wytwarzane techniką skręcania pod wysokim ciśnieniem, kierownik projektu: dr inż. Piotr Marcin Bazarnik, Wydział Inżynierii Materiałowej,
  • Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji, projekt realizowany przez konsorcjum: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, kierownik projektu: dr Marco Costantini z IChF PAN.

Projekty z PW z dofinansowaniem w ranach konkursu PRELUDIUM 19:

  • Kontrastujące cząstki HAP-ICG i ich wpływ na mikrostrukturę oraz właściwości kompozytu PCL-HAP-ICG do bimodalnego obrazowania medycznego z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i fluorescencji w bliskiej podczerwieni, kierownik projektu: mgr inż. Żaneta Górecka, Wydział Inżynierii Materiałowej.

 
OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.

PRELUDIUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej informacji na www.ncn.gov.pl