Politechnika Warszawska ze wsparciem z Funduszy Europejskich

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, fot. funduszedlamazowsza.eu

fot. funduszedlamazowsza.eu

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury badawczej oraz stworzenie unikatowego centrum badawczo-rozwojowego. Projekt realizowany będzie przez sześć wydziałów PW: Wydział Fizyki, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

W ramach projektu powstaną dwa laboratoria: laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych (zlokalizowane na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej, w Gmachu Chemicznym) oraz laboratorium systemów lotniczych i autonomicznych (zlokalizowane na terenie lotniska w Sierakowie k. Przasnysza).

Utworzenie takiej bazy umożliwi m.in. prowadzenie prac nad rozwojem technologii małych statków powietrznych oraz autonomicznych lotów systemów bezzałogowych. Dodatkowo badane będą współdziałania systemów monitorowania przestrzeni powietrznej. Projekt wpłynie też na rozwój technologii związanych z ekologią, magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną systemów bezzałogowych i lekkiego lotnictwa. Ważnym elementem inwestycji jest też opracowanie nowych materiałów oraz stworzenie innowacyjnych prototypów systemów przetwarzania i magazynowania energii.

Badania naukowe prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury laboratoryjnej powstałej dzięki środkom unijnym będą miały korzystny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego m.in. poprzez korzystny wpływ na opracowanie energooszczędnych technologii produkcji w wielu dziedzinach gospodarki.

Na projekt „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” Politechnika Warszawska otrzyma z Funduszy Europejskich dofinansowanie w wysokości blisko 39,8 mln złotych. Umowę w tej sprawie 29 grudnia 2020 roku podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba.

Całkowita wartość projektu naszej Uczelni to ponad 60,3 mln złotych.

 

Źródło: pw.edu.pl