Posiedzenie z dn. 24.02.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Wręczenie nagród Dziekana Wydziału dla studentów i doktorantów za osiągnięcia organizacyjne i naukowe w roku akademickim 2021/2022
 4. Informacje Dziekana
 5. Zaopiniowanie utworzenia Laboratorium Mikroskopii Elektronowej - Uchwała nr 243/XV/2023
 6. Prezentacja osiągnięć naukowych pracowników i doktorantów WIM PW za 2022 rok – dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
 7. Sprawy osobowe
  • Zatrudnienie dr. inż. Kamila Broniszewskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych - Uchwała nr 244/XV/2023
 8. Sprawy dydaktyczne
  • Wyrażenie zgody Rady Wydziału na prowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 dla dr Kamili Sałasińskiej – Uchwała nr 245/XV/2023
 9. Sprawy wniesione
 10. Przyjęcie protokołów z trzydziestego posiedzenia Rady Wydziału - Uchwała nr 246/XV/2023
 11. Zamknięcie posiedzenia Rady.
Uchwały (.pdf, 231,54 kB)