Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Skład Rady

  
PRZEWODNICZĄCA - prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska                       

SEKRETARZ - dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak
 

CZŁONKOWIE:

 1. Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 2. Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara 
 3. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka 
 4. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
 5. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 6. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 7. Dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni
 8. Dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni
 9. Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
 10. Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni 
 11. Dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni 
 12. Dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni 
 13. Dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. uczelni 
 14. Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni 
 15. Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
 16. Dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni 
 17. Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni 
 18. Dr hab. inż. Marek Kostecki
 19. Dr hab. inż. Marek Krasnowski
 20. Dr hab. inż. Ryszard Sitek 
 21. Dr hab. inż. Andrzej Zagórski
 22. Dr hab. inż. Joanna Zdunek 
 23. Dr inż. Piotr Bazarnik 
 24. Dr inż. Jakub Jaroszewicz 
 25. Dr inż. Tomasz Płociński 
 26. Mgr inż. Kamil Dydek

 

Kompetencje Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowej zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej:

 • prowadzi postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych i nadaje stopnie naukowe;
 • nostryfikuje stopnie naukowe;
 • określa strategię rozwoju dyscypliny i pożądane warunki jej realizacji;
 • określa politykę naukową w ramach dyscypliny oraz nadzoruje jej realizację w jednostkach PW;
 • określa zasady i tryb podziału środków finansowych na badania naukowe przyznanych przez Rektora do dyspozycji rady;
 • realizuje zadania związane z ewaluacją jakości działalności naukowej;
 • ustala wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich oraz przy zatrudnianiu pracowników w grupach pracowników: badawczych i badawczo – dydaktycznych;
 • wyraża opinie w sprawach wskazanych przez Rektora;
 • opiniuje wnioski w sprawie nagród naukowych dla pracowników;
 • wyraża opinię we wszystkich innych sprawach, ważnych dla dyscypliny naukowej.

 

Terminy posiedzeń:

 

Granty 2022

Granty 2021