Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

 1. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera                           
 2. Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska                                  
 3. Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 4. Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara                   
 5. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka                     
 6. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 7. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 8. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 9. Dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni              
 10. Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni    
 11. Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni           
 12. Dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni             
 13. Dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni 
 14. Dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. uczelni       
 15. Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni     
 16. Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni        
 17. Dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni         
 18. Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni   
 19. Dr hab. inż. Łukasz Ciupiński                                  
 20. Dr hab. inż. Marek Kostecki                                    
 21. Dr hab. inż Marek Krasnowski                                
 22. Dr hab. inż. Ryszard Sitek                                       
 23. Dr hab. inż. Andrzej Zagórski                                  
 24. Dr hab. inż. Joanna Zdunek                                     
 25. Dr inż. Bogusława Adamczyk Cieślak                     
 26. Dr inż. Tomasz Płociński                                         
 27. Dr inż. Piotr Bazarnik                                                          
 28. Dr inż. Jakub Jaroszewicz                                        
 29. Mgr inż. Kamil Dydek
   

Kompetencje Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowej zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej:

 • prowadzi postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych i nadaje stopnie naukowe;
 • nostryfikuje stopnie naukowe;
 • określa strategię rozwoju dyscypliny i pożądane warunki jej realizacji;
 • określa politykę naukową w ramach dyscypliny oraz nadzoruje jej realizację w jednostkach PW;
 • uczestniczy w podziale środków finansowych przeznaczanych przez Rektora na badania naukowe prowadzone w jednostkach organizacyjnych Uczelni w ramach dyscypliny naukowej właściwej dla kompetencji rady;
 • realizuje zadania związane z ewaluacją jakości działalności naukowej;
 • ustala wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich;
 • opiniuje zatrudnienie w grupach pracowniczych: badawczej i badawczo-dydaktycznej;
 • zgłasza kandydatów na członków rady szkoły doktorskiej reprezentujących dyscyplinę;
 • bierze udział w ustalaniu limitów przyjęć w rekrutacji do szkoły doktorskiej;
 • opiniuje wnioski w sprawie nagród naukowych dla pracowników;
 • opiniuje utworzenie, przekształcenie lub likwidację instytutu, katedry lub zakładu, prowadzących działalność w tej dyscyplinie, w podstawowych jednostkach organizacyjnych PW;
 • wyraża opinię we wszystkich innych sprawach, ważnych dla dyscypliny naukowej.
   

Terminy posiedzeń:

 

Granty RND 2021