Zakupy i zamówienia publiczne

Wydział Inżynierii Materiałowej jako jednostka Politechniki Warszawskiej będącej uczelnią publiczną z mocy prawa, zobowiązana jest do stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienia do 30 tys. euro realizowane są przez Dział Zakupów, natomiast zamówienia powyżej 30 tys. euro realizowane są przez Dział Zamówień Publicznych.