Posiedzenie z dn. 26.01.2024

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Zaopiniowanie wniosków o odznaczenie  medalami KEN oraz Za Długoletnią Służbę
  • Medal KEN - Dr inż. Bogusława Adamczyk Cieślak (314/XV/2024)
  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - Mgr inż. Małgorzata Lewin (315/XV/2024)
  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
   • Dr inż. Rafał Wróblewski (316/XV/2024)
   • Mgr Joanna Kwiatkowska (317/XV/2024)
   • Mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla (318/XV/2024)
   • Jacek Karniłowicz (319/XV/2024)
 5. Sprawy osobowe
  • Wyrażenie zgody na płatny urlop szkoleniowy dr inż. Witolda Chromińskiego w celu odbycia stażu naukowego na Uniwersytecie w Paryżu (320/XV/2024)
 6. Sprawy dydaktyczne
  • Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej pana inż. Wojciecha Hendzelka. (321/XV/2024)
  • Zatwierdzenie zmiany promotora prac dyplomowych inżynierskich Aleksandry Lipińskiej i Gabrieli Malinowskiej. (322/XV/2024)
 7. Informacje ze Szkoły Doktorskiej PW
 8. Sprawy wniesione
 9. Przyjęcie protokołu z trzydziestego dziewiątego posiedzenia Rady Wydziału. (323/XV/2024)
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady
   
Uchwały » (.pdf, 253,79 kB)