Posiedzenie z dn. 24.11.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Działalność Koła Naukowego Wakans w roku minionym oraz plany na najbliższą przyszłość – prezentacja zarządu Koła
 5. Sprawy osobowe:
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr inż. Bartłomieja Przybyszewskiego na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.
 6. Sprawy doktoranckie
  • powołanie Kierownika Studiów Doktoranckich
  • informacja o rekrutacji
 7. Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej
 8. Prezentacja planów przebudowy budynku „Starej Kotłowni”
 9. Sprawy wniesione
 10. Przyjęcie protokołu z trzydziestego siódmego posiedzenia Rady Wydziału
 11. Zamknięcie posiedzenia Rady